ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อ วันที่สร้าง
ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ วันพุธ,24 ก.ย. 2557 - 17:26
ดาวน์โหลด รูปผู้บริหารระดับสูง วันพุธ,17 ก.ย. 2557 - 12:44
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ‏ วันจันทร์,15 ก.ย. 2557 - 16:36
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 วันศุกร์,05 ก.ย. 2557 - 16:08
ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ‏ วันพฤหัสบดี,04 ก.ย. 2557 - 13:29
ประกาศ ขอเชิญพี่น้องชาว ทช. ร่วมงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557 วันพฤหัสบดี,28 ส.ค. 2557 - 13:34
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป‏ วันพฤหัสบดี,28 ส.ค. 2557 - 09:41
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ‏ วันพุธ,27 ส.ค. 2557 - 16:55
สนง.ทชจ.นครพนม เขา้า้ รว่ มโครงการรักษท์ าง-รักถนิ่ สายนพ. 5037 แยก ทล.2004 –บ.หนองสิม อ.นาทม จ.นครพนม วันพุธ,27 ส.ค. 2557 - 11:53
ประกาศ สำนักทางหลวงชนบที่ 6 (ขอนแก่น) มีประสงค์จะเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในตำแหน่ง วิศวกรโยธา 1 ตำแหน่ง วันพุธ,20 ส.ค. 2557 - 16:36

Pages