ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อ วันที่สร้าง
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ประจำปี 2557 (ครั้งที่2) วันศุกร์,29 พ.ค. 2558 - 14:59
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โครงการเงินกู้ เพื่อยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบทระยะเร่งด่วน ครั้งที่ 2‏ วันพฤหัสบดี,28 พ.ค. 2558 - 15:11
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้าง ฉบับที่ 114 ลว. 25 พ.ค. 58 วันจันทร์,25 พ.ค. 2558 - 15:56
ขทช.แม่ฮ่องสอน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน ครั้ง 2/2558‏ วันจันทร์,25 พ.ค. 2558 - 15:53
ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งวิศวกรโยธา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 15‏ วันศุกร์,22 พ.ค. 2558 - 14:50
ประกาศกรมทางหลวงชนบท รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โครงการเงินกู้ เพื่อยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบทระยะเร่งด่วน วันศุกร์,22 พ.ค. 2558 - 13:44
ประกาศกรมทางหลวงชนบท รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โครงการเงินกู้ เพื่อยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบทระยะเร่งด่วน วันศุกร์,22 พ.ค. 2558 - 13:44
ขทช.ศรีสะเกษ ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โครงการเงินกู้ (ครั้งที่ 2)‏ขทช.ศรีสะเกษ ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โครงการเงินกู้ (ครั้งที่ 2)‏ วันพุธ,20 พ.ค. 2558 - 13:16
ขทช.แม่ฮ่องสอน ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โครงการเงินกู้ เพื่อการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน ใ วันศุกร์,15 พ.ค. 2558 - 16:58
ขทช.ศรีสะเกษ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการเงินกู้ฯ ครั้งที่ 2‏ วันพฤหัสบดี,14 พ.ค. 2558 - 16:43

Pages