ข่าวกิจกรรม

หัวข้อ วันที่สร้าง
วศญ.(สุรพล ศรีเสาวชาติ) ตรวจติดตามโครงการป้องกันปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วน กลุ่มที่ ๓ ตอนที่ ๒ วันศุกร์,18 เม.ย. 2557 - 15:43
สทช.ที่ 5 (นครราชสีมา) ร่วมกับ ทชจ.ชัยภูมิ ตรวจสอบแพล้นท์ยางแอสฟัลท์ติก วันศุกร์,18 เม.ย. 2557 - 15:06
สทช.ที่ 5 (นครราชสีมา) ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการประชาชน ทชจ.ชัยภูมิ วันศุกร์,18 เม.ย. 2557 - 15:04
ทชจ.ชัยภูมิ ให้บริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 57 วันศุกร์,18 เม.ย. 2557 - 15:02
ทชจ.ลำปาง ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2557‏ วันศุกร์,18 เม.ย. 2557 - 14:51
ทชจ.จันทบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2557‏ วันศุกร์,18 เม.ย. 2557 - 14:43
ทชจ.จันทบุรี ให้การต้อนรับ นายดรุณ แสงฉาย รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการและอำนวยความปลอดภัยฯ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2557‏ วันศุกร์,18 เม.ย. 2557 - 14:34
ทชจ.อ่างทอง ร่วมพิธีรดน้ำขอพร และ เปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๗‏ วันศุกร์,18 เม.ย. 2557 - 10:56
ทชจ.อ่างทอง ร่วมพิธีรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง วันศุกร์,18 เม.ย. 2557 - 10:38
ทชจ.อ่างทอง ร่วมพิธีรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง วันศุกร์,18 เม.ย. 2557 - 10:38

Pages