ข่าวกิจกรรม

หัวข้อ วันที่สร้าง
สสอ. วศญ. ร่วมตรวจถนนกับ ทีมงาน สสอ. วันอังคาร,02 ก.ย. 2557 - 15:47
สสอ. กลุ่ม กอม.เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางในการจัดทำแผนงานด้านสาธารณูปโภค วันอังคาร,02 ก.ย. 2557 - 15:38
สทช.ที่ 8 (นครสวรรค์) จัดอบรม อบต.ท่าหลวง จ.พิจิตร วันอังคาร,02 ก.ย. 2557 - 15:32
สทช.ที่ 8 (นครสวรรค์) จัดอบรม อบต.ท่าหลวง จ.พิจิตร วันอังคาร,02 ก.ย. 2557 - 15:19
ทชจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดพิษณุโลก วันอังคาร,02 ก.ย. 2557 - 15:15
ทชจ.สระแก้ว ประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2557 วันอังคาร,02 ก.ย. 2557 - 14:56
สทช.ที่ 2 (สระบุรี) รับการตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงานในหน่วยงานราชการ โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (ส่วนที่ 2) วันอังคาร,02 ก.ย. 2557 - 13:55
ทชจ.สิงห์บุรี ร่วมโครงการทำบุญตักบาตรสร้างความสามัคคีปรองดองในเทศกาลเข้าพรรษา‏ วันอังคาร,02 ก.ย. 2557 - 13:03
สทช.ที่ 16 (กาฬสินธุ์) ร่วมรับฟังการประชุมผู้บริหารระดับสูง วันอังคาร,02 ก.ย. 2557 - 10:32
สบร.ตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานเพื่อสร้างเอกลักษณ์ทาง ทช. วันจันทร์,01 ก.ย. 2557 - 14:29

Pages