ข่าวกิจกรรม

หัวข้อ วันที่สร้าง
ขทช.เพชรบูรณ์ สนองนโยบาย ทช.บูรณาการ,จัดการความรู้ (KM)และพัฒนาคน วันพฤหัสบดี,28 พ.ค. 2558 - 17:20
ขทช.เพชรบูรณ์ ร่วมโครงการสัมมนาแผนพัฒนาโครงข่ายทางแบบบูรณาการ วันพฤหัสบดี,28 พ.ค. 2558 - 17:10
ขทช.เพชรบูรณ์ ร่วมฝึกอบรมการควบคุมคุณภาพงานทางสำหรับโครงการถนนดีทั่วไทย รุ่น 6/2558 วันพฤหัสบดี,28 พ.ค. 2558 - 17:02
ขทช.เพชรบูรณ์ ต้อนรับคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานเพื่อสร้างเอกลักษณ์ทาง ทช.(ส่วนกลาง) คณะที่ 7 วันพฤหัสบดี,28 พ.ค. 2558 - 15:52
ขทช.บึงกาฬ ทำพิธียกเสาเอก เสาโท อาคารแฟลต 4 ชั้น วันพฤหัสบดี,28 พ.ค. 2558 - 15:46
ศบช.ท่าตะโก (นครสวรรค์) ออกตรวจถนน และเยี่ยมเยียน อส.ทช. วันพฤหัสบดี,28 พ.ค. 2558 - 15:41
คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทาง AC สาย นพ.4024 วันพฤหัสบดี,28 พ.ค. 2558 - 15:29
ขทช.นครพนม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัด ประจำเดือน พฤษภาคม 2558‏ วันพฤหัสบดี,28 พ.ค. 2558 - 15:21
ขทช.ตรัง ล้างทาสีสะพาน สายตง. 4028 บ้านคลองมวน‏ วันพฤหัสบดี,28 พ.ค. 2558 - 14:45
ขทช.ชัยภูมิ ร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าวการจัดงาน เทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบาน จังหวัดชัยภูมิ วันพฤหัสบดี,28 พ.ค. 2558 - 14:22

Pages