ดาวน์โหลดข้อมูลทางหลวงชนบทที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยปี 2555

สรุปความเสียหายเนื่องจากอุทกภัย  กรมทางหลวงชนบท ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม 2555  ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2555 

 

ภาค จำนวนสายทาง น้ำลดแล้ว น้ำยังไม่ลด สามารถสัญจรได้ ไม่สามารถสัญจรได้ อยู่ระหว่างดำเนินการซ่อมแซม ซ่อมแซมชั่วคราวเรียบร้อย
เหนือ 2 2 0 2 0 0 2
กลาง 1 1 0 1 0 0 1
ใต้ 23 21 2 21 2 2 21
รวม 26 24 2 24 2 2 24

 

รายละเอียดสายทางที่ได้รับผลกระทบ