แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์บนสายทางหลวงชนบท

  • แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ อ่างทอง  สมุทรสาคร  

            

  • แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ลำพูน พัทลุง

            

  • แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ บึงกาฬ อุดรธานี

            

  • แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ นครนายก

           

  • แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ชัยนาท สระบุรี

           

  • แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ขอนแก่น มหาสารคาม