แขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง ต้อนรับเจ้าหน้าที่หน่วยควบคุมคุณภาพงานทางที่ 3 สำนักวิเคราะห์วิจัยและพัฒนา ลงพื้นที่ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฎิบัติงานด้านควบคุมคุณภ