แขวงทางหลวงชนบทอ่างทองพร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานและตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง คันคลองระบายใหญ่แม่น้ำน้อย 3 ฝั่งซ้าย (บ้านเขาบวช-อ่างแก้ว)