อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ตรวจติดตามโครงการซ่อมบำรุงถนนเนื่องจากประสบอุทกภัย จ นครสวรรค์ 12 มิ ย 61

info_teaser: 

รายละเอียด video youtubehttps://www.youtube.com/watch?v=R5dt4gmHrj8