สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ชุด สายทางแห่งพระบารมี

โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ พลิกฟื้นผืนแผ่นดิน
 

ตอนที่1 สายทางแห่งพระบารมี : มองปัญหา ศึกษาข้อมูล ทำตามลำดับขั้น
 

ตอนที่2 สายทางแห่งพระบารมี : โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ พลิกฟื้นผืนแผ่นดิน
 

ตอนที่3 สายทางแห่งพระบารมี : บ้านในหลวง ศาสตร์แห่งพระราชา
 

สะพานเฉลิมสิริราช จ.สุราษฎร์ธานี 
 

ตอนที่4 สายทางแห่งพระบารมี : พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าปกกระหม่อม ราษฎรบ้านเกาะแรต
 

ตอนที่5 สายทางแห่งพระบารมี : สะพานเฉลิมสิริราช เชื่อมชีวิตสู่ชุมชน
 

ตอนที่6 สายทางแห่งพระบารมี :  รู้ รัก สามัคคี พลังสู่ความสำเร็จ
 

ถนนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.พัทลุง
 

ตอนที่7 สายทางแห่งพระบารมี : ทะเลน้อย ทะเลหลวง สายใยแห่งชีวิต
 

ตอนที่8 สายทางแห่งพระบารมี : ปิดทองหลังพระ ปรัชญาแห่งความสำเร็จ
 

ตอนที่9 สายทางแห่งพระบารมี : ถนนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สายทางแห่งความสุข