รายงานสถานการณ์อุทกภัย

1. ทางเลี่ยงอุทกภัย

1. เส้นทางเลี่ยง สายทาง รอ.3033 แยก ทล.214 - บ.โนนสว่าง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
2. เส้นทางเลี่ยง สายทาง รอ.4078 แยก ทล.2046 - บ.หนองผักตบ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
3. เส้นทางเลี่ยง สายทาง รอ.4035 แยก ทล.2044 - บ.โคกสี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
4. เส้นทางเลี่ยง สะพานชุมชนนาจานร่วมใจ อ.เมือง จ.มุกดาหาร

 

2. รายงานอุทกภัย   

วันที่ เวลา รายละเอียด
19 กันยายน 2562 08.00 น.
  12.00 น.
  17.00 น.
20 กันยายน 2562 08.00 น.
  12.00 น.
  17.00 น.
21 กันยายน 2562 08.00 น.
  12.00 น.
  17.00 น.
22 กันยายน 2562 08.00 น.
  12.00 น.
  17.00 น.
23 กันยายน 2562 08.00 น.
  12.00 น.
  17.00 น.
24 กันยายน 2562 08.00 น.
  12.00 น.
  17.00 น.
25 กันยายน 2562 08.00 น.
  12.00 น.
  17.00 น.
26 กันยายน 2562 08.00 น.
  12.00 น.
  17.00 น.
27 กันยายน 2562 08.00 น.
  12.00 น.
  17.00 น.
28 กันยายน 2562 08.00 น.
  12.00 น.  
  17.00 น.
29 กันยายน 2562 08.00 น.
  12.00 น.
  17.00 น.

3. วิดิทัศน์ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวขอบคุณ รวมทั้งให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ และประชาชน ผู้ประสบอุทกภัยจากพายุโมดุล