รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประชุมหน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคม ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง

info_teaser: 

รายละเอียด video youtubehttps://www.youtube.com/watch?v=YOQ5L65CgDU