ปลัดกระทรวงคมนาคม ตรวจติดตามการดำเนินงาน พร้อมมอบนโยบาย ขทช.อุทัยธานี นครสวรรค์

info_teaser: 

รายละเอียด video youtubehttps://www.youtube.com/watch?v=KX1sKrBHM28