ขทช.พัทลุง จัดประชุมชี้แจงรายละเอียโครงการต่อประชาชน สาย พท.1029 แยก ทล.4 - บ.เหมืองตะกั่ว อ.ป่าบอน จ.พัทลุง

Thai
วันที่: 
Tuesday, November 15, 2016
info_teaser: 
pacticipation/pattalung_display_15112016_01_0.jpg