กรมทางหลวงชนบท แจ้งเบี่ยงจราจรคู่ขนาน ทล.345 เพื่อติดตั้งคานคอนกรีตรูปกล่องหล่อสำเร็จ 23 พ.ค. ถึง 6 มิ.ย.นี้

กรมทางหลวงชนบท แจ้งเบี่ยงจราจรคู่ขนาน ทล.345 
เพื่อติดตั้งคานคอนกรีตรูปกล่องหล่อสำเร็จ 23 พ.ค. ถึง 6 มิ.ย.นี้ 

          กรมทางหลวงชนบท โดยสำนักก่อสร้างสะพาน จะดำเนินการเบี่ยงการจราจรเพื่อติดตั้งคานคอนกรีตรูปกล่องหล่อสำเร็จ (Precast Box Segment) สะพานทางแยกต่างระดับขุนมหาดไทย โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์-ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ตอน NS1 โดยจะปิดการจราจรช่องทางคู่ขนานถนนทางหลวงหมายเลข 345 ฝั่งขาออก กม.4+000 ถึง กม.4+720 ระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม ถึง วันที่ 6 มิถุนายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง โดยสามารถใช้เส้นหลักได้แทน  
          จึงขอความร่วมมือให้ประชาชนโปรดหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางผ่านพื้นที่ก่อสร้าง ในวันและเวลาดังกล่าว และโปรดใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ เคารพกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ทางกรมต้องขออภัย ในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่  
สำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวงชนบท โทรศัพท์ 0 2551 5527 ในวันและเวลาราชการ

วันที่: 
Monday, May 21, 2018