กรมทางหลวงชนบท แจ้งปิด-เบี่ยงจราจร ทล.3035 เพื่อติดตั้งคานคอนกรีตรูปกล่องหล่อสำเร็จ กรมทางหลวงชนบท โดยสำนักก่อสร้างสะพาน จะทำการปิด-เบี่ยงการจราจรบนถนนทางหลวงหมายเลข 3035 เพื่อทำการติดตั้งคานคอนกรีตรูปกล่องหล่อสำเร็จของทางแยกต่างระดับปทุมธานี

 กรมทางหลวงชนบท โดยสำนักก่อสร้างสะพาน จะทำการปิด-เบี่ยงการจราจรบนถนนทางหลวงหมายเลข 3035 เพื่อทำการติดตั้งคานคอนกรีตรูปกล่องหล่อสำเร็จของทางแยกต่างระดับปทุมธานี บริเวณสามแยกไทยด๊อยซ์ โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์-ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ตอน NS3 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
- ปิดการจราจรช่องทางขาออกเมืองปทุมธานี และเบี่ยงการจราจรไปยังฝั่งขาเข้าเมืองปทุมธานี ในช่วงเวลา 22.00 น. – 05.00 น. ระหว่างวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ถึง วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 
- ปิดการจราจรช่องทางขาเข้าเมืองปทุมธานี และเบี่ยงการจราจรไปยังฝั่งขาออกเมืองปทุมธานี ในช่วงเวลา 22.00 น. – 05.00 น. ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ถึง วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 
          จึงขอความร่วมมือให้ประชาชนโปรดหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางผ่านพื้นที่ก่อสร้าง ในวันและเวลาดังกล่าว และโปรดใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ เคารพกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ทางกรมต้องขออภัย ในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่  
สำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวงชนบท โทรศัพท์ 0 2551 5525 ในวันและเวลาราชการ

 

--สแกน QR CODE เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม--

วันที่: 
Friday, May 4, 2018