กรมทางหลวงชนบท เตรียมรับมืออุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน