กรมทางหลวงชนบท จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกปลอดภัยหน้าโรงเรียนช่วงเปิดเทอมทั่วประเทศ

กรมทางหลวงชนบท จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกปลอดภัยหน้าโรงเรียนช่วงเปิดเทอมทั่วประเทศ 

          นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวว่า ในส่วนของกรมทางหลวงชนบท (ทช.) ได้สั่งการให้สำนักงานทางหลวงชนบทมอบหมายแขวงทางหลวงชนบทจังหวัดและหมวดบำรุงทางหลวงชนบทในสังกัด จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่อำนวยความสะดวกปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนทั่วประเทศในช่วงเปิดเทอม ตามนโยบายถนนปลอดภัยหน้าโรงเรียนของกระทรวงคมนาคม เพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยให้กับผู้ปกครองที่เดินทางมาส่งนักเรียนให้มีความคล่องตัวและลดการจราจรแออัดบริเวณหน้าโรงเรียน อาทิ  
          - แขวงทางหลวงชนบทสุราษฎร์ธานี บริเวณหน้าโรงเรียนเทศบาล 1 บนถนนทางหลวงชนบทสาย สฎ.3060 สาย ก (ง) ผังเมืองรวมสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
          - แขวงทางหลวงชนบทตรัง บริเวณหน้าโรงเรียนปัญญาวิทย์ บนทางหลวงชนบทสาย ตง.5036 ถนนศรีตรัง 1 อำเภอเมือง จังหวัดตรัง  
          - แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา โดยหมวดบำรุงทางหลวงชนจักราช บริเวณหน้าโรงเรียนวัดหนองพลวง ซึ่งตั้งอยู่บนถนนโครงข่ายสาย นม.3036 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 - บ้านพิมาย อำเภอ จักราช,พิมาย จังหวัดนครราชสีมา บริเวณ กม.ที่ 1+100 
          - แขวงทางหลวงชนบทกาญจนบุรี บริเวณหน้าโรงเรียนวัดหนองตะโก กม.ที่ 18+300 บนสายทาง กจ. 4004 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3209 - บ้านไผ่สามเกาะ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 
          ทั้งนี้ ที่ผ่านมา ทช.ได้ดำเนินโครงการหน้าโรงเรียนปลอดภัย อุ่นใจใช้ทางหลวงชนบท ตั้งแต่ปี 2556 ถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นโครงการที่ริเริ่มโดยนายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมทางหลวงชนบท โดยให้ติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนทั่วประเทศ เพื่อยกระดับความปลอดภัยให้นักเรียนและผู้ปกครองอุ่นใจในการสัญจร ตลอดจนเล็งเห็นถึงสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนที่เกิดขึ้นบริเวณจุดเสี่ยงที่สำคัญ คือ บริเวณหน้าโรงเรียนหรือสถานศึกษา วัด มัสยิด ดังนั้น ทช.จึงได้ดำเนินการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนทั่วประเทศ และจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนครบทุกแห่งในปี 2562 จำนวน 2,902 แห่ง ภายใต้ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน (พ.ศ.2554 - 2563) โดยในปี 2561 ทช.มีแผนจะดำเนินการ จำนวน 474 แห่ง ขณะนี้ได้ดำเนินการไปแล้ว จำนวน 468 แห่ง (ข้อมูล ณ 2 พฤษภาคม 2561)  
          อย่างไรก็ตาม ทช.ขอความร่วมมือประชาชนขับรถช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัดนิรภัย ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม ใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ ไม่ประมาท เมาไม่ขับ และสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งก่อนใช้รถ หากเกิดเหตุบนสายทางสามารถแจ้งไปที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

--เอกสารแนบ--

 

--สแกน QR CODE ดูข้อมูลเพิ่มเติม--

วันที่: 
Wednesday, May 23, 2018