ติดต่อกรม

ติดต่อ : กรมทางหลวงชนบท เลขที่ 9 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 โทรศัพท์ : 02-551-5000 โทรสาร : 02-551-5896 อีเมล : secretary@drr.go.th 

Address : Department of Rural   9  Phaholyothin Road  Anusawari  Bangkhen   Bangkok  10220  Tel : 02-551-5000 Fax : 02-551-5896 Email : secretary@drr.go.th 

 

สายรถเมล์ที่ผ่าน : 26,34,39,51,59,107,114,126,129,185,503,522 และ 543

 

© 2013  พัฒนาระบบโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
e-mail : itc@drr.go.th  สอบถามเส้นทาง สายด่วน : 1146

 

แผนที่กรมทางหลวงชนบท: Latitude: 13.86214 Longitude:100.58773