ข่าวผู้บริหาร

หัวข้อ วันที่สร้าง
รักษาการฯ วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท ประชุมโครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านการจราจร วันอังคาร,23 เม.ย. 2562 - 16:24
กรมทางหลวงชนบท จัดโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” วันจันทร์,22 เม.ย. 2562 - 11:32
กรมทางหลวงชนบท ร่วมงานครบรอบการดำเนินงาน 71 ปี บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด วันศุกร์,19 เม.ย. 2562 - 10:47
กรมทางหลวงชนบท เข้าร่วมประชุมและเปิดกองอำนวยการร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 วันพฤหัสบดี,18 เม.ย. 2562 - 17:06
วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการใช้ยางพาราเป็นวัสดุสำคัญในการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน ครั้งที่ 1 วันพฤหัสบดี,18 เม.ย. 2562 - 15:08
วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท ประชุมโครงการจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงชนบท วันพฤหัสบดี,18 เม.ย. 2562 - 10:55
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม หน่วยบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 จ.ชัยนาท​ จ. สิงห์บุรี​ จ.พระนคร​ศรี​อยุธยา วันอังคาร,16 เม.ย. 2562 - 21:29
รองปลัดกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของหมวดบำรุงทางหลวงชนบทราชพฤกษ์ จ.นนทบุรี วันอังคาร,16 เม.ย. 2562 - 21:26
รทช. ตรวจเยี่ยมเจ้า​หน้าที่​ที่​ปฏิบัติงานที่​ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม​ วันอังคาร,16 เม.ย. 2562 - 21:23
รทช.ตรวจเยี่ยมเจ้า​หน้าที่​ที่​ปฏิบัติงานที่​ศูนย์ควบคุมวงแหวน วันอังคาร,16 เม.ย. 2562 - 21:20

Pages