ข่าวผู้บริหาร

หัวข้อ วันที่สร้าง
กรมทางหลวงชนบท จัดโครงการฝึกอบรม “เทคนิคการพูดและการนำเสนออย่างมืออาชีพ” วันจันทร์,26 ส.ค. 2562 - 15:42
กรมทางหลวงชนบท ประชุมผู้บริหารประจำเดือนสิงหาคม 2562 วันจันทร์,26 ส.ค. 2562 - 15:39
กรมทางหลวงชนบท เพิ่มศักยภาพบุคลากรจัดฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับระบบบริการแผนที่กลางของกรมทางหลวงชนบท (DRR GIS Portal) วันศุกร์,23 ส.ค. 2562 - 15:17
กรมทางหลวงชนบท จัดโครงการอบรม “การปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบน้ำหนักยานพาหนะ” วันพฤหัสบดี,22 ส.ค. 2562 - 16:27
อธิบดีกรมทางหลวงชนบท มอบโอวาทผู้เข้ารับการอบรมโครงการ “การบริหารงานแขวงทางหลวงชนบท” ปี 2562 วันพุธ,21 ส.ค. 2562 - 18:02
กรมทางหลวงชนบท ตรวจสุขภาพประจำ ปี 2562 วันอังคาร,20 ส.ค. 2562 - 16:53
กรมทางหลวงชนบท ตรวจสุขภาพประจำ ปี 2562 วันอังคาร,20 ส.ค. 2562 - 16:53
วศญ.วิศว์ รัตนโชติ ประชุมคณะกรรมการหาความเหมาะสมของสายทางเพื่อบรรจุเป็นโครงข่ายทางหลวงชนบท วันอังคาร,20 ส.ค. 2562 - 16:49
รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ประชุมคณะกรรมการโครงการจัดเก็บข้อมูลทรัพย์สินงานทางและสะพาน วันอังคาร,20 ส.ค. 2562 - 16:39
กรมทางหลวงชนบท จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนโครงการก่อสร้างสะพานเข้าศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี วันอังคาร,20 ส.ค. 2562 - 16:33

Pages