ข่าวผู้บริหาร

หัวข้อ วันที่สร้าง
รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ตรวจติดตาม โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ตอน NS2 วันศุกร์,15 ก.พ. 2562 - 15:35
วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท ประชุมแก้ไขปัญหางานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนสาย นม.3060 จ.นครราชสีมา วันศุกร์,15 ก.พ. 2562 - 15:34
รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ลงพื้นที่ตรวจโครงข่ายทางหลวงชนบทสาย สบ.3050 จังหวัดสระบุรี วันพฤหัสบดี,14 ก.พ. 2562 - 16:55
รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ของกรม ที่เข้าร่วมฝึกซ้อมการป้องกันและการบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ วันพฤหัสบดี,14 ก.พ. 2562 - 16:54
รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ลงพื้นที่ตรวจโครงข่ายทางหลวงชนบทสาย ลบ.3063 จ.ลพบุรี วันพฤหัสบดี,14 ก.พ. 2562 - 16:52
รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการงานซ่อมสร้างผิวทาง Para Asphaltic Concrete วันศุกร์,08 ก.พ. 2562 - 11:02
รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างถนนสาย ข2 ผังเมืองรวมเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี วันพฤหัสบดี,07 ก.พ. 2562 - 21:25
กระทรวงคมนาคม ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้ และร่วมลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ วันพฤหัสบดี,07 ก.พ. 2562 - 17:05
รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ประชุมโครงการจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงชนบทประจำกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กลุ่มที่ 6 วันพฤหัสบดี,07 ก.พ. 2562 - 14:19
รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ของกรมทางหลวงชนบท วันพุธ,06 ก.พ. 2562 - 15:34

Pages