ข่าวผู้บริหาร

หัวข้อ วันที่สร้าง
รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ประชุมติดตามงานพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐิน พระราชทานประจำปี 2562 ณ วัดท่าโพธิ์วรวิหาร จ.นครศรีธรรมราช วันศุกร์,18 ต.ค. 2562 - 09:14
วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท ประชุมพิจารณาคำขออนุญาตกระทำการใดๆในเขตทางหลวงชนบทในเรื่องที่ไม่ได้รับมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนอธิบดี วันพฤหัสบดี,17 ต.ค. 2562 - 16:36
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร กรมทางหลวงชนบท ร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม วันพุธ,16 ต.ค. 2562 - 11:06
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร กรมทางหลวงชนบท ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมรูปทรงงานและพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศล วันพุธ,16 ต.ค. 2562 - 11:03
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร​ กรมทางหลวงชนบท ร่วมพิธีถวายบังคมและจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ วันพุธ,16 ต.ค. 2562 - 11:02
รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ประชุมโครงการจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงชนบทประจำกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กลุ่มที่ 6 วันพุธ,16 ต.ค. 2562 - 10:59
วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท ประชุมติดตามผลดำเนินงานของสำนักบำรุงทาง วันศุกร์,11 ต.ค. 2562 - 15:40
วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท ประชุมติดตามผลดำเนินงานของสำนักบำรุงทาง วันศุกร์,11 ต.ค. 2562 - 15:40
วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท ประชุมโครงการจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงชนบทประจำกรม กลุ่มที่ 5 วันศุกร์,11 ต.ค. 2562 - 15:37
กรมทางหลวงชนบท ครบรอบ 17 ปี อย่างมั่นคง มุ่งเดินหน้าพัฒนาสานต่อภารกิจยกระดับมาตรฐานทางและสะพานให้สอดคล้องนโยบายรัฐบาล เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน วันพุธ,09 ต.ค. 2562 - 15:26

Pages