ข่าวผู้บริหาร

หัวข้อ วันที่สร้าง
วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 8 สหกรณ์ออมทรัพย์กรม ครั้งที่ 10 วันพฤหัสบดี,23 ม.ค. 2563 - 15:46
อทช.เข้าร่วมงานแถลงข่าวเปิดช่องทางการสื่อสารของกระทรวงคมนาคม วันพฤหัสบดี,23 ม.ค. 2563 - 14:58
ทช.จัดโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 63 วันพฤหัสบดี,23 ม.ค. 2563 - 13:31
รทช.ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการก่อสร้าง จ.ตาก วันพฤหัสบดี,23 ม.ค. 2563 - 13:23
องอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างถนนสาย ข2 ผังเมืองรวมเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี วันพุธ,22 ม.ค. 2563 - 15:34
รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ประชุมตรวจติดตามการดำเนินงานของสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 18 (สุพรรณบุรี​) วันอังคาร,21 ม.ค. 2563 - 15:02
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่จังหวัดปัตตานี วันจันทร์,20 ม.ค. 2563 - 16:26
อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมเปิดใช้อาคารสำนักงาน ณ แขวงทางหลวงชนบทยะลา วันจันทร์,20 ม.ค. 2563 - 16:16
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มอบนโยบายกรมทางหลวงชนบท พร้อมขับเคลื่อนผลงานปี 2563 – 2564 เพื่อประชาชนอย่างต่อเนื่อง วันพฤหัสบดี,16 ม.ค. 2563 - 13:55
รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานถนนสาย ฉ และ ค ผังเมืองรวมเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท วันพุธ,15 ม.ค. 2563 - 16:25

Pages