ข่าวผู้บริหาร

หัวข้อ วันที่สร้าง
กรมทางหลวงชนบท ร่วมวางพวงมาลาและถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ครบ 2 ปี วันเสาร์,13 ต.ค. 2561 - 13:37
กรมทางหลวงชนบท ประชุมผู้บริหารประจำเดือนตุลาคม 2561 และรับโล่ประกาศเกียรติคุณในการช่วยเหลือทีมฟุตบอลเยาวชน “หมูป่าอะคาเดมีแม่สาย” พร้อมมอบรางวัล ควบคุมคุณภาพงานทางดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2561 วันศุกร์,12 ต.ค. 2561 - 14:34
รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ประชุมโครงการจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงชนบทประจำกรม กลุ่มที่ 1 วันศุกร์,12 ต.ค. 2561 - 14:32
กรมทางทางหลวงชนบท ประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพ (Quality Assurance, QA) วันพุธ,10 ต.ค. 2561 - 16:36
กรมทางหลวงชนบท ครบรอบ 16 ปี มุ่งมั่นสานต่อภารกิจยกระดับทางและสะพานทุกภูมิภาค ส่งเสริมความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจของประเทศ วันอังคาร,09 ต.ค. 2561 - 17:36
วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท รับฟังบรรยายเรื่อง ระบบควบคุมการเปิดปิดสะพาน วันอังคาร,09 ต.ค. 2561 - 17:34
วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท ประชุมติดตามโครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล. ๓๓๗๗ – บ้านชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง วันอังคาร,09 ต.ค. 2561 - 17:33
อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ติดตามความก้าวหน้าการปรับปรุงถนนทางหลวงชนบทในเขตเมืองและปรับปรุงภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ เน้นการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับประชาชน วันอาทิตย์,07 ต.ค. 2561 - 15:56
วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท ประชุมติดตามโครงการก่อสร้างถนนผังเมืองรวม จ.พะเยา วันอาทิตย์,07 ต.ค. 2561 - 15:54
กรมทางหลวงชนบท ร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนากรมบัญชีกลาง ครบรอบ 128 ปี วันอาทิตย์,07 ต.ค. 2561 - 15:53

Pages