ผู้เขียน หัวข้อ: ตั้งข้อสังเกตุ อาจมีการทุจริตการเวนคืนที่ดินกรมทางหลวงชนบท  (อ่าน 3428 ครั้ง)

adminapp

  • Approve Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 556
  • ชื่อจริง: adminapp
เรียนผู้ใช้นามว่า "KCtierra" สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่าเป็นผู้ถูกเวนคืนตามประกาศลำดับที่ 288 292 และ293 ซึ่งเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างเป็นของนายพิธี เป้าเปี่ยมทรัพย์ ซึ่งปัจจุบัน เจ้าของที่ดินและผู้เช่าที่ดินคือนายธวัช โรจนานุเราลพงศ์ ที่อ้างกรรมสิทธิ์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างในที่ดินยังไม่สามารถตกลงเรื่องการรับค่าทดแทนรื้อถอนอาคารจำนวน 2 หลัง ดังนี้
1. อาคารลำดับที่ อ 75A-2 ที่ดินแปลงที่ ท.194 ลักษณะเป็นเพิงไม้ โครงหลังคาไม้มุงสังกะสี พื้น คสล. เนื้อที่ใช้สอยประมาณ 95.16 ตารางเมตร สรุปค่าทดแทน ดังนี้
1.1 ค่าทดแทนโรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง  เป็นเงิน 16,954.74   บาท
1.2 ค่าทดแทนการรื้อถอน และขนย้ายวัสดุก่อสร้าง  เป็นเงิน 18,080.40   บาท
     รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  เป็นเงิน 179,035.14  บาท
2. อาคารลำดับที่ อ 75A -1 ที่ดินแปลงที่ ท.194 ลักษณะเป็นเพิงไม้ หลังคาสังกะสี ผนังสังกะสี เนื้อที่ใช้สอยประมาณ 
  79.50 ตารางเมตร สรุปค่าทดแทนดังนี้
2.1   ค่าทดแทนโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง  เป็นเงิน 76,211.06 บาท
2.2    ค่าทดแทนการรื้อถอน และขนย้ายวัสดุก่อสร้าง    เป็นเงิน 15,105.00 บาท
2.3    ค่าทดแทนอื่นๆ                   เป็นเงิน 88,434.00 บาท
2.4    ค่าความเสียหายตามมาตรา 21 วรรคท้าย
(กรณีประกอบการค้า) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น       เป็นเงิน 254,750.06 บาท
           ซึ่งการประเมินราคา บริษัทที่ปรึกษาได้คิดตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นของอสังหาริมทรัพย์ และจำนวนเงินค่าทดแทน โดยไม่หักค่าเสื่อมราคา และใกล้เคียงกับข้อเท็จจริง
           เนื่องจากค่าทดแทนโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวทั้ง 2 รายการ เจ้าของที่ดินและผู้เช่าที่ดินซึ่งอ้างว่าเป็นเจ้าของโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ยังไม่สามารถตกลงกันได้เรื่องการรับเงินค่าทดแทน และเจ้าของที่ดินได้มีหนังสือคัดค้านการจ่ายค่าทดแทนใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างให้แก่ผู้เช่า และแจ้งความประสงค์ ไม่ขอรับค่าทดแทนการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทั้ง 2 รายการดังกล่าวจากทางราชการ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 ซึ่งกำหนดว่า “ในกรณีที่ไม่อาจจ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่ผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าทดแทนรายใดได้ เพราะมีปัญหาเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ์อื่นๆ ในอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องเวนคืน หรือมีปัญหาเกี่ยวกับการแบ่งส่วนเงินค่าทดแทนของผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าทดแทน ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่วางเงินค่าทดแทนไว้ตามมาตรา 31 โดยพลัน สำนักทางหลวงชนบทที่ 13 (ฉะเชิงเทรา) โดยสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดฉะเชิงเทรา จึงนำค่าทดแทนโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างทั้ง 2 รายการดังกล่าวข้างต้น รวมเป็นเงินจำนวน 433,785.20 บาท ไปวางทรัพย์ไว้กับธนาคารออมสินประเภทฝากประจำ 3 เดือน ตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ไว้ก่อนแล้ว ขอขอบคุณที่ท่านได้แสดงข้อคิดเห็นมา ณ โอกาสนี้
บันทึกการเข้า
   • © 2009 พัฒนาระบบโดย ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมทางหลวงชนบท โทรศัพท์ 02-551-5000