ผู้เขียน หัวข้อ: เช้าชามเย็นชาม  (อ่าน 4007 ครั้ง)

adminapp

  • Approve Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 556
  • ชื่อจริง: adminapp
เช้าชามเย็นชาม
« เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2012, 10:10:43 am »
เรียนผู้ใช้นามว่า "ampai" สำนักทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี) ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และขอเรียนชี้แจงตามข้อร้องเรียนเป็นข้อๆ ดังนี้
1. ตอบข้อร้องเรียนตามข้อที่หนึ่ง สำนักทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี) ได้จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการสอบสวนหาข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวแล้ว โดยให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน หากคณะกรรมการฯสอบสวนและพบว่าผู้พักอาศัยรายใดประพฤติตนดังข้อร้องเรียนแล้ว ก็จะดำเนินการลงโทษตามระเบียบบ้านพักสำนักทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี) พ.ศ.2554 เพื่อไม่ให้เป็นแบบอย่างที่ไม่ดี และเพื่อเป็นการป้องปรามไม่ให้เจ้าหน้าที่ของสำนักทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี) ทุกคนปฏิบัติตนดังเช่นข้อร้องเรียน
2. ตอบข้อร้องเรียนตามข้อที่สอง สำนักทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี) ได้มีระเบียบบ้านพักสำนักทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี) พ.ศ. 2554 โดยยึดถือหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชกาเข้าพักอาศัยในที่พักของข้าราชการ
พ.ศ.2551 โดยระบุุให้การเข้าพักอาศัยในบ้านพักของสำนักทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี) จะต้องเป็นข้าราชการที่มีสิทธิเข้าพักอาศัยในบ้านพักของสำนักทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี) และสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดปทุมธานี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ. 2551 รวมถึงลูกจ้างทุกประเภทที่เข้าพักอาศัยก่อนที่ระเบียบนี้จะบังคับใช้และจากผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเบื้องต้นแล้ว ไม่พบว่าบ้านพักราชการเรือนแถวหลังใด ปฏิบัติตามข้อร้องเรียนดังกล่าว ทั้งนี้ อาจเป็นการเข้าใจผิดของผู้ร้องเรียน เนื่องจากว่าลูกจ้างประเภทที่เข้าพักอาศัย เป็นผู้พักอาศัยก่อนที่ระเบียบบ้านพักสำนักทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี) จะบังคับใช้
บันทึกการเข้า
   • © 2009 พัฒนาระบบโดย ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมทางหลวงชนบท โทรศัพท์ 02-551-5000