หน้า: [1] 2 3 ... 10
 1 
 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2018, 02:14:02 pm 
เริ่มโดย dee - กระทู้ล่าสุด โดย
แขวงทางหลวงชนบทพระนครศรีอยุธยา ได้ตรวจสอบแล้ว เป็นถนนโครงข่ายทางหลวงชนบท สาย อย ๒๐๐๘ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๓ – บ้านปากแรด อำเภอนครหลวง,ท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งอยู่ระหว่างค้ำประกันสัญญา ขณะนี้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายแล้ว

 2 
 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2018, 01:58:08 pm 
เริ่มโดย Kajornsak - กระทู้ล่าสุด โดย adminroad
เรียนคุณขจรศักดิ์

ขณะนี้อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบรายละเอียดถนนสายดังกล่าว และจะแจ้งผลให้ทราบต่อไปค่ะ

ขอบคุณค่ะ

 3 
 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2018, 01:56:26 pm 
เริ่มโดย Pongthanan101 - กระทู้ล่าสุด โดย adminroad
เรียนคุณพงศ์ฐานันด์

ขณะนี้อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบรายละเอียดถนนสายดังกล่าว และจะแจ้งผลให้ทราบต่อไปค่ะ

ขอบคุณค่ะ

 4 
 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2018, 01:51:45 pm 
เริ่มโดย Chanayut - กระทู้ล่าสุด โดย adminroad
เรียนคุณชนายุทธ

ขณะนี้อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบรายละเอียดถนนสายดังกล่าว และจะแจ้งผลให้ทราบต่อไปค่ะ

ขอบคุณค่ะ

 5 
 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2018, 01:48:21 pm 
เริ่มโดย dee - กระทู้ล่าสุด โดย adminroad
เรียนคุณดุษดี

ขณะนี้อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบรายละเอียดถนนสายดังกล่าว และจะแจ้งผลให้ทราบต่อไปค่ะ

ขอบคุณค่ะ

 6 
 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2018, 12:09:32 pm 
เริ่มโดย Suwat phothika - กระทู้ล่าสุด โดย
เรียน   คุณSuwat photika (ผู้ร้อง)
แขวงทางหลวงชนบทร้อยเอ็ด โดยหมวดบำรุงทางหลวงชนบทอาจสามารถ  ขอเรียนชี้แจงตอบผู้ร้องดังนี้
1.   ได้ตรวจสอบสายทางดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่ใช่ถนนโครงข่ายทางหลวงชนบท
2.   ถนนสายดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลนางาม อำเภอเสลภูมิ
3.   เป็นถนนลูกรังเรียบแม่น้ำชี  จากบ้านน้ำเที่ยง  ตำบลนางาม อำเภอเสลภูมิ  เชื่อมต่อกับทางหลวงชนบท               สาย รอ.2027 แยกทางหลวงหมายเลข 23 – บ.โนนสะอาด อ.เสลภูมิ,อ.อาจสามารถ  ช่วงสะพานข้ามแม่น้ำชี  มีระยะทางส่วนที่เป็นลูกรังอยู่ประมาณ 1.300 กิโลเมตร
4.   ได้แจ้งประสานองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม  เพื่อให้นำเข้าแผนเพื่อขอรับงบประมาณก่อสร้างถนน คสล.ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร  ระยะ 1.300 กิโลเมตร  จากกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นหรือจากงบประมาณสนับสนุนยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ดต่อไป  เพื่อแก้ไขความเดือดร้อน
5.   หลังจากฝนหยุดตกได้แนะนะองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม  ควรนำรถเข้าไปเกรดปรับผิวจราจรเบื้องต้นเพื่อให้สัญจรไปมาได้สะดวก
จึงขอให้คุณSuwat phothika ติดต่อสอบถามผลการดำเนินการจากองค์การบริหารส่วนตำบลนางามได้โดยตรง หรือทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-4350-1667 และขอขอบคุณที่ไว้วางใจให้กรมทางหลวงชนบท ช่วยติดต่อประสานครับ

 7 
 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2018, 11:10:58 am 
เริ่มโดย dee - กระทู้ล่าสุด โดย dee
แจ้งถนนสาย อย.2008 ช่วง กม. ที่ 5 - 7 ชำรุดเป็นหลุมบางช่วง ถนนเพิ่งสร้างเสร็จไม่ถึงปีเลย
ก็ชำรุดแล้ว ขอให้ช่วยมาตรวจสอบด้วยครับ

 8 
 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2018, 10:53:39 am 
เริ่มโดย Sunan Rattana - กระทู้ล่าสุด โดย Sunan Rattana
จะดำเนินการติดตั้งไฟได้ประมาณช่วงเดือนไหนครับ
จะดำเนินการติดตั้งไฟส่องสว่างได้ประมาณช่วงไหนครับ

 9 
 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2018, 09:35:59 am 
เริ่มโดย Chanayut - กระทู้ล่าสุด โดย Chanayut
เนื่องด้วยถนนสาย สน.2025 บริเวณบ้านทามไฮ - บ้านเหล่าละโมง ต.ดงชน อ.เมือง จ.สกลนคร ชำรุด เป็นหลุมขนาดใหญ่ ผิวถนนไม่เรียบ ขรุขระ มีหญ้าและต้นไม้บังถนน ทำให้รถสัญจรลำบากและถนนสายดังกล่าวขาดหน่วยเข้ามาดูแลมานานแล้ว
     ข้าพเจ้าจึงขอความอนุเคราะห์จากกรมทางหลวงชนบทช่วยประสานและแก้ไขถนนสายดังกล่าวด้วย

 10 
 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2018, 09:03:23 am 
เริ่มโดย Pongthanan101 - กระทู้ล่าสุด โดย Pongthanan101
ขอให้ช่วยตรวจสอบปีที่ก่อสร้างและ วดป. ที่รับมอบของถนนถ่ายโอนให้ อปท. จ.อ่างทอง จำนวน 3 สายทางมีดังนี้ครับ
1. ถนนสาย อท.5045 บ้านห้วยลิงตก อ.โพธิ์ทอง (อบต.บางเจ้าฉ่า)
2. ถนนสาย อท.3084 ทางภายใน สนง.รพช.จ.อ่างทอง อ.โพธิ์ทอง (อบต.บางพลับ)
3. ถนนสาย อท.3154 ทางเข้าศาลากลาง อ.เมือง (ทม.อ่างทอง)

หน้า: [1] 2 3 ... 10


  • © 2009 พัฒนาระบบโดย ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมทางหลวงชนบท โทรศัพท์ 02-551-5000