หน้า: [1] 2 3 ... 10
 1 
 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2019, 03:06:57 pm 
เริ่มโดย adminapp - กระทู้ล่าสุด โดย adminapp
เรียนผู้ใช้นามว่า “ittiphol” กรมทางหลวงชนบท โดยแขวงทางหลวงชนบทลำพูน ได้ตรวจสอบแล้วขอเรียนชี้แจงว่า โครงการดังกล่าว เป็นโครงการงานอำนวยความปลอดภัย กิจกรรมถนนสวยหน้าหมู่บ้าน สาย ลพ.2031 แยกทางหลวงหมายเลข 11 – บ้านใหม่ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ขอชี้แจงประเด็นข้อร้องเรียน ดังนี้
1.ขอชี้แจง เนื่องจากถนนสายนี้ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่ว่าเกิดอุบัติเหตุมีรถเสียหลักออกนอกเส้นทางบ่อยครั้ง ทั้งที่เป็นทางตรงช่วงระยะทางประมาณ 680 เมตร แขวงทางหลวงชนบทลำพูนได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบพบว่า ช่วงบริเวณดังกล่าวมี Crown Slope มากถึง 6% ทำให้รถมีโอกาสเสียหลักลงข้างทางสูง และสภาพทางกายภาพถนนช่วงนั้นมีข้อจำกัดในเรื่องรางระบายน้ำบังคับอยู่สองด้าน โดยผิวจราจรลาดยางเดิมสูงกว่าขอบรางระบายน้ำเฉลี่ย 6 – 7 ซม. ประกอบกับผิวจราจรเดิมสูงกว่าทางเข้าบ้านเรือนประชาชน ทำให้ไม่สามารถเสริมผิวลาดยางเพื่อปรับ Crown Slope ให้ได้ 2.5% ตามาตรฐานได้เพราะจะทำให้ผิวจราจรซึ่งกว้าง 6 เมตร อยู่สูงกว่าขอบรางระบายน้ำและระดับพื้นบ้านเรือนประชาชนมาก จึงจำเป็นต้องขุดรื้อปรับผิวจราจรเดิมลง และทำผิวจราจรลาดยางใหม่ให้ได้ Crown Slope ตามมาตรฐาน การตีเส้นถนน ทางม้าลาย ไม่ชอบมาพากล คือไม่ทำตรงจุดสำคัญ แต่ไปตีเส้นตรงข้ามหน้าบ้านคนและมีทางม้าลายอีก 1 แห่ง อยู่ตรงป้อมที่พักตำรวจซึ่งทางม้าลายทั้ง 2 แห่ง อยู่ห่างกันไม่มาก ซึ่งประชาชนสงสัยว่าไม่ไปทำบริเวณหน้าโรงเรียนใกล้ๆอนามัย
2.ขอชี้แจง กรณีตีเส้นทางม้าลาย 2 แห่ง เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นชุมชนมีสถานที่ราชการที่สำคัญ 2 แห่ง อยู่ห่างกันประมาณ 250 เมตร จึงจำเป็นต้องทำทางม้าลายเพื่อความปลอดภัย จำนวน 2 แห่ง บริเวณสถานีอนามัยทาปลาดุก 1 แห่ง และสถานีตำรวจภูธรทาปลาดุกอีก 1 แห่ง แต่เนื่องจากประตูทางเข้าสถานีอนามัยทาปลาดุกอยู่ใกล้กับทางโค้ง ทำให้จำเป็นต้องเลื่อนจุดที่ทำทางม้าลายให้ห่างโค้งเพื่อความปลอดภัย ตามมาตรฐานงานทาง
3.ขอชี้แจง แขวงทางหลวงชนบทลำพูน ได้ดำเนินการติดตั้งป้ายและเส้นจราจรในรูปแบบถนนสายหน้าหมู่บ้านตามแบบแนะนำของกรมทางหลวงชนบทของกรมทางหลวงชนบทแล้วมีการตีเส้นทึบเส้นเหลือง และมีเส้นชะลอความเร็วตีเครื่องหมายจำกัดความเร็วและมีป้ายเตือนและบังคับความเร็วแสดงก่อนเข้าหมู่บ้าน ซึ่งเป็นไปตามหลักการติดตั้งป้ายเตือนที่ต้องติดตั้งก่อนถึงช่วงอันตราย
4.ขอชี้แจง ผู้ควบคุมงานได้แจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าไปดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยแล้ว
 ขอขอบคุณที่ท่านได้แสดงข้อคิดเห็นมา ณ โอกาสนี้

 2 
 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2019, 02:09:23 pm 
เริ่มโดย QBA4211 - กระทู้ล่าสุด โดย adminapp
เรียนผู้ใช้นามว่า "QBA4211" ท่านสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักบริหารกลาง กรมทางหลวงชนบท ได้ที่หมายเลข 0-2551-5393 หรือ 0-2551-5397 ขอขอบคุณที่ท่านได้แสดงข้อคิดเห็นมา ณ โอกาสนี้

 3 
 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2019, 11:10:55 am 
เริ่มโดย QBA4211 - กระทู้ล่าสุด โดย QBA4211
เรียน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท
       เนื่องด้วย ข้าพเจ้าฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ฯ มาเป็นระยะเวลานานพอสมควร  จึงได้มีการปรับฐานเงินเดือนในทุกๆ ปี  บัดนี้ เงินเดือนที่ปรับได้เต็มขั้นแล้วฯ  ในการปรับเงินเดือนจึงได้ตามกำหนดไว้ นั้น 
       ทั้งนี้ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านฯ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทบทวน พิจารณา หารือฯ แนวทางแก้ไข และแจ้งเวียนข้อสรุปดังกล่าวฯ ด้วย
       ขอแสดงความนับถือ

 4 
 เมื่อ: ตุลาคม 17, 2019, 09:48:16 am 
เริ่มโดย kittiphan.s - กระทู้ล่าสุด โดย adminapp
กรมทางหลวงชนบท ขอเรียนชี้แจงผู้ร้อง "kittiphan.s" ว่า กรมทางหลวงชนบท ได้ตรวจสอบแล้ว ถนนสายดังกล่าวเป็นถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ขอขอบคุณที่ท่านได้แสดงข้อคิดเห็นมา ณ โอกาสนี้

 5 
 เมื่อ: ตุลาคม 16, 2019, 09:35:42 am 
เริ่มโดย pcssoundsk - กระทู้ล่าสุด โดย adminapp
เรียนผู้ใช้นามว่า "pcssoundsk" สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี) โดยแขวงทางหลวงชนบทรีสะเกษ(หมวดบำรุงทางหลวงชนบทอุทุมพรพิสัย) ได้ดำเนินการตรวจสอบและปิดไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนสาย ศก.4003 แยกทางหลวงหมายเลข 2076 - บ้านห้วยทับทัน อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ, เมืองจันทร์,ห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ ช่วง กม.ที่ 11+000 - 12+000 และช่วงกม.ที่ 18+000 - 19+000 กม. แล้วเสร็จเรียบร้อยตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2562 เพื่อลดผลกระทบช่วงข้าวตั้งท้อง ไม่ออกรวงให้กับประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไฟฟ้าส่องสว่าง ขอขอบคุณที่ท่านได้แสดงข้อคิดเห็นมา ณ โอกาสนี้

 6 
 เมื่อ: ตุลาคม 11, 2019, 04:23:21 pm 
เริ่มโดย Pongthanan101 - กระทู้ล่าสุด โดย adminroad
ตามที่ คุณ Pongthanan101 ขอให้ช่วยตรวจสอบถนนถ่ายโอนให้ อปท. จำนวน 5 สายทาง
ขอชี้แจงว่า
1.   ถนนสาย นธ.2014 อ.รือเสา (ยธ.)  ยังอยู่ในความรับผิดชอบ ของกรมทางหลวงชนบท
2.   ถนนสาย นธ.2017 (ยธ.) โอนถ่ายให้ อบต.มาโมง  เมื่อ กรกฎาคม 2551
3.   ถนนสาย นธ.2024 (ยธ.) ยังอยู่ในความรับผิดชอบ ของกรมทางหลวงชนบท
4.   ถนนสาย นธ.3145 (รพช.) อยู่ระหว่างดำเนินการ
5.   ถนนสาย นธ.3048 (รพช.) อยู่ระหว่างดำเนินการ

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ติดต่อ
แขวงทางหลวงชนบทนราธิวาส  โทร.073-532139, 081-613-3877 (ผอ.ขทช.นราธิวาส)
สำนักงานหลวงชนบทที่ 12 โทร.074-250-770

 7 
 เมื่อ: ตุลาคม 11, 2019, 10:00:11 am 
เริ่มโดย tantai - กระทู้ล่าสุด โดย adminapp
เรียนผู้ใช้นามว่า "tantai" กรมทางหลวงชนบท โดยแขวงทางหลวงชนบทอำนาจเจริญ ได้เข้าตรวจสอบแล้ว ขอเรียนชี้แจงว่าไฟฟ้าส่องสว่างดับ เกิดจากสาเหตุสายไฟฟ้าชำรุด และได้ดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนสายไฟฟ้าที่ชำรุดให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติแล้ว ขอขอบคุณที่ท่านได้แสดงข้อคิดเห็นมา ณ โอกาสนี้

 8 
 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2019, 01:25:41 pm 
เริ่มโดย blaze701 - กระทู้ล่าสุด โดย adminapp
เรียนผู้ใช้นามว่า "blaze701" กรมทางหลวงชนบทขอเรียนชี้แจงดังนี้
1. ถนนสาย ปข.1013 - บ้านต้นทองหลางได้เกิดอุทกภัยเมื่อวันที่ 8 - 10 พฤศจิกายน 2562 และ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี) ได้เข้าติดตั้งสะพานเบลีย์เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไปมา พร้อมติดตั้งป้ายเตือนเพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทางสัญจร
2. แขวงทางหลวงชนบทประจวบคีรีขันธ์ได้รับงบประมาณซ่อมฟื้นฟูทางหลวงชนบทอันเนื่องมาจากเหตุภัยพิบัติจำนวน 2 แห่ง ช่วง กม.ที่ 2+272 และช่วงกม.ที่ 16+439 ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562
- แห่งที่ 1 ช่วงกม.ที่ 2+272 อยู่ระหว่างการก่อสร้างหล่อเสาตอม่อสะพาน
- แห่งที่ 2 ช่วง กม.ที่ 16+439 งานหล่อเสาเข็มแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างสร้างทางเบี่ยง (เป็นตำแหน่งที่มีผู้ร้องเรียน)ปัจจุบันผู้รับจ้างเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามสัญญาจ้างโดยจะสิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ขอขอบคุณที่ท่านได้แสดงข้อคิดเห็นมา ณ โอกาสนี้

 9 
 เมื่อ: ตุลาคม 05, 2019, 07:50:15 pm 
เริ่มโดย tantai - กระทู้ล่าสุด โดย tantai
ไฟส่องสว่างข้างทางดับ เสาไฟต้นสุดท้าย ทางหลวงชนบท อจ.3016 (บ้านบ่อบุ ต.ไก่คำ )ได้ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2561  ได้เข้าไปแจ้งที่สำนักงานทางหลวงชนบทอำนาจเจริญแล้ว เจ้าหน้าที่ให้เบอร์ติดต่อกับฝ่ายไฟฟ้าโดยตรงและได้โทรศัพท์สอบถาม  และแจ้งว่าจะมาดำเนินการให้ เรื่อยมาเกือบปี แต่ยังไม่ได้ดำเนินการให้ จนมาถึงปัจจุบัน ไม่ทราบว่ามีปัญหาติดขัดเรื่องใด เนื่องจากเสาไฟฟ้าอยู่ในเขตชุมชนใช้ส่องสว่าง ลดอุบัติเหตุเพื่่อความสะดวกการสัญจรไปมายามค่ำคืน จึงเรียนโปรดขอให้ดำเนินการซ่อมแซมเสาไฟต้นดังกล่าวให้ด้วย    ขอบคุณครับ

 10 
 เมื่อ: ตุลาคม 02, 2019, 01:46:13 pm 
เริ่มโดย kp - กระทู้ล่าสุด โดย adminapp
เรียนผู้ใช้นามว่า "kp" จากการได้ตรวจสอบบริเวณดังกล่าวแล้ว ขอเรียนชี้แจงว่า การไฟฟ้านครหลวงเป็นผู้ตัดแต่งกิ่งไม้เพื่อป้องกันสายไฟฟ้าและบริเวณที่มีหม้อแปลงไฟฟ้าติดตั้งอยู่ ส่วนเรื่องขอศาลารอรถประจำทางนั้น ขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบกำหนดป้ายจอดรถประจำทางเสียก่อน จึงจะสามารถพิจารณาดำเนินการต่อไปได้และทางเดินเท้าได้แจ้งให้ทางโชว์รูมรถยนต์เข้าดำเนินการแก้ไขคืนสภาพเดิมแล้ว ขอขอบคุณที่ท่านได้แสดงข้อคิดเห็นมา ณ โอกาสนี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10


  • © 2009 พัฒนาระบบโดย ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมทางหลวงชนบท โทรศัพท์ 02-551-5000