หน้า: [1] 2 3 ... 10
 1 
 เมื่อ: เมษายน 19, 2019, 01:44:59 pm 
เริ่มโดย tanawut.tnt - กระทู้ล่าสุด โดย adminapp
เรียนผู้ใช้นามว่า "tanawut.tnt" กรมทางหลวงชนบท โดยแขวงทางหลวงชนบทสงขลา ได้ดำเนินการตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสาย สข.4013 และได้เข้าดำเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้ตามปกติแล้ว ขอขอบคุณที่ท่านได้แสดงข้อคิดเห็นมา ณ โอกาสนี้

 2 
 เมื่อ: เมษายน 17, 2019, 09:30:39 am 
เริ่มโดย wonmuang - กระทู้ล่าสุด โดย adminapp
เรียนผู้ใช้นามว่า "wonmuang" ตามที่ท่านได้ร้องเรียนเรื่อง ขอความอนุเคราะห์กรมทางหลวงชนบทย้ายป้าย ตั้งกีดขวางทางเข้า-ออก หน้าที่ดินนั้น จากการตรวจสอบพบว่าป้ายดังกล่าวเป็นป้ายที่อยู่ในโครงการจ้างเหมางานติดตั้งป้ายบอกเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว ที่มีเอกลักษณ์ในพื้นที่พิเศษเมืองพัทยา และพื้นที่เชื่อมโยง อำเภอบางละมุง,สัตหีบ จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นงบประมาณของสำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (อพท.3) โดยให้แขวงทางหลวงชนบทชลบุรีเป็นผู้ดำเนินการ ป้ายดังกล่าวอยู่ในพื้นที่เส้นทางของเทศบาลห้วยใหญ่ ซึ่งแขวงทางหลวงชนบทชลบุรีได้ขอดำเนินการอนุญาตติดตั้งเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ได้ดำเนินการติดตั้งในพื้นที่ซึ่งเป็นเขตของทางราชการไม่ได้รุกล้ำเข้าไปในพื้นที่เอกชนแต่อย่างใด แขวงทางหลวงชนบทชลบุรีอยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบคืนทรัพย์สินในโครงการดังกล่าวให้แก่สำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (อพท.3) และได้เข้าดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ร้องเรียนกับตัวแทนเทศบาลห้วยใหญ่และตัวแทนของสำนักงานพื้นที่พิเศษพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (อพท.3) เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป ขอขอบคุณที่ท่านแสดงข้อคิดเห็นมา ณ โอกาสนี้

 3 
 เมื่อ: เมษายน 09, 2019, 09:25:59 am 
เริ่มโดย Tharmm - กระทู้ล่าสุด โดย adminapp
เรียนผู้ใช้นามว่า "Tharmm" กรมทางหลวงชนบท โดยหมวดบำรุงทางหลวงชนบทชัยพฤกษ์ ได้ดำเนินการตรวจสอบบริเวณดังกล่าวแล้ว ขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการติดตั้งป้ายเตือนลดความเร็วและสัญญาณไฟกระพริบเพื่อความปลอดภัยของประชาชน ขอขอบคุณที่ท่านได้แสดงข้อคิดเห็นมา ณ โอกาสนี้

 4 
 เมื่อ: เมษายน 09, 2019, 09:14:08 am 
เริ่มโดย prateep - กระทู้ล่าสุด โดย adminapp
กรมทางหลวงชนบท ขอเรียนชี้แจงผู้ร้อง "์prateep" ว่า กรมทางหลวงชนบทสามารถดำเนินการในส่วนที่เป็นความรับผิดชอบของกรมฯ ได้เท่านั้น ดังนั้นขอให้ผู้ร้องติดต่อโดยตรงไปยังกรมทางหลวง สายด่วน 1586 ขอขอบคุณที่ท่านได้แสดงข้อคิดเห็นมา ณ โอกาสนี้

 5 
 เมื่อ: เมษายน 08, 2019, 07:47:02 am 
เริ่มโดย prateep - กระทู้ล่าสุด โดย prateep
เนื่องจากมีการทำถนนใหม่ตรงหมุ่10ต.วังไทร อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร เส้นทางไปทางปางศิลาทอง ถนนยกสูงมาก ซึงปกติจะเป็นทางน้ำไหลผ่านเมื่อถึงฤดูฝน แต่พอทำถนนใหม่ ไม่มีการทำทางระบายน้ำให้ทำให้เวลาฝนตกน้ำจะไหลมาท่วมบ้าน ทางกรมทางหลวงทำทางระบายเฉพาะตรงที่เป็นคลอง แต่เวลาหน้าฝนจริงๆน้ำมันจะไหลจากที่สูงลงที่ต่ำซึ่งจะผ่านทางหน้าบ้านแต่เมื่อถนนสูงทำให้น้ำไปไหนไม่ได้จะทำให้เอ่อขังเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน จึงอยากร้องขอให้เข้ามาสำรวจวางท่อเพื่อให้น้ำไหลผ่านก่อนถึงหน้าฝนซึ่งตอนนี้แต่ละบ้านได้มีการเทดินเพื่อปิดทางหน้าบ้านหมดเกรงว่าพอฝนตกจะทำให้น้ำท่วมบ้าน

 6 
 เมื่อ: เมษายน 01, 2019, 10:22:20 am 
เริ่มโดย Tommy - กระทู้ล่าสุด โดย adminapp
กรมทางหลวงชนบท ขอเรียนชี้แจงผู้ร้อง "์Tommy" ว่า กรมทางหลวงชนบทสามารถดำเนินการในส่วนที่เป็นความรับผิดชอบของกรมฯ ได้เท่านั้น ดังนั้นขอให้ผู้ร้องติดต่อโดยตรงไปยังกรมทางหลวง สายด่วน 1586 ขอขอบคุณที่ท่านได้แสดงข้อคิดเห็นมา ณ โอกาสนี้

 7 
 เมื่อ: เมษายน 01, 2019, 10:20:51 am 
เริ่มโดย K-Gun - กระทู้ล่าสุด โดย adminapp
กรมทางหลวงชนบท ขอเรียนชี้แจงผู้ร้อง "์K-Gun" ว่า กรมทางหลวงชนบทสามารถดำเนินการในส่วนที่เป็นความรับผิดชอบของกรมฯ ได้เท่านั้น ดังนั้นขอให้ผู้ร้องติดต่อโดยตรงไปยังกรมทางหลวง สายด่วน 1586 ขอขอบคุณที่ท่านได้แสดงข้อคิดเห็นมา ณ โอกาสนี้

 8 
 เมื่อ: มีนาคม 30, 2019, 09:24:59 pm 
เริ่มโดย Tommy - กระทู้ล่าสุด โดย Tommy
แจ้งไฟส่องสว่างตามถนนหมายเลข 1154 (สอง-งาว) ดับช่วงประมาณ กม.1.5 - กม.2 (ช่วงจากลานรับซื้อพืชไร่ไปจนถึงปากทางเข้าวิทยาลัยการอาชีพสอง)
ไฟส่องสว่างถนนดับมาเป็นเวลานานหลายเดือนมากยังไม่ได้รับการแก้ไข ขออนุญาติแจ้งเรื่องผ่านทางนี้ครับ

 9 
 เมื่อ: มีนาคม 30, 2019, 07:19:25 pm 
เริ่มโดย tanawut.tnt - กระทู้ล่าสุด โดย tanawut.tnt
ไฟฟ้าส่องสว่างถนน 4013 สงขลา ช่วงระหว่าง สถานีอนามัยตำบลทุ่งตำเสา-หูแร่ ม.10 ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ดับรบกวนแจ้งผู้เกี่ยวข้องให้หน่อยครับ ขอบคุณครับ

 10 
 เมื่อ: มีนาคม 30, 2019, 09:44:24 am 
เริ่มโดย K-Gun - กระทู้ล่าสุด โดย K-Gun
ความเสียหายจาก ปาบึก เส้นทางจาก แยกบ้านตาล ถึง อำเภอลานสกา เสาไฟฟ้าล้ม มากมาย ณ เวลานี้ก็ผ่านมาพอสมควร  ไฟถนน ยังดับ อยู่ อยากจะให้ ช่วยดูสักนิด...  วันก่อน กะมีอุบัติเหตุ ช่วงก่อนค่ำ ทำให้มีผู้เสียชีวิต 2 ราย ยิ่งค่ำๆ มืด คนที่ไม่ชินเส้นทาง กะ อันตราย ถ้ามีไฟ ซึ่ง กะมีอยู่แล้ว ใช้การได้เหมือนเดิม ถนนทางหลวง หมายเลข 4015 คับ

หน้า: [1] 2 3 ... 10


  • © 2009 พัฒนาระบบโดย ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมทางหลวงชนบท โทรศัพท์ 02-551-5000