ศูนย์ระฆังกรมทางหลวงชนบท

ร้องเรียนทั่วไป => ร้องเรียนเกี่ยวกับหน่วยงาน => ข้อความที่เริ่มโดย: Anek Rangsee ที่ ตุลาคม 12, 2017, 07:26:31 pmหัวข้อ: สอบถามเรื่องการเวนคืนที่ดิน
เริ่มหัวข้อโดย: Anek Rangsee ที่ ตุลาคม 12, 2017, 07:26:31 pm
ดิฉันอยู่บ้านเลขที่334/134หมู่4 ต.บางพบีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ โฉนดเลขที่125239 เลขที่ดิน579
เนื่องด้วยวันนี้ได้ไปประชุมการสร้างถนนเทพารักษ์-บางนาตราด
โดยที่ดินเป็นบ้านจัดสรรมีการโดนเวนคืนไปเกือบทั้งหมด การโดนนั้นจะทุบแค่ส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ได้เพาระเป็นโครงสร้างเดียวกัน ในส่วนที่ดิฉันอยู่โดนเวนคืนทั้งหมดเว้นไว้แค่ที่ดินในส่วนของดิฉันซึ่งเป็นเฟส2มีบ้านจำนวนประมาณ50หลังซึ่งจะเหลือแค่แถวเดียวคำถามของดิฉันคือ
1.ทำไหมไม่เวนคืนไปทั้งหมดเพราะถนน.มันติดกำแพงบ้านดินฉันเลย
2.ดินฉันอยากขายคืนให้หลวงไปเลยทำได้ไหม
3.ถ้าขายคืนไม่ได้ดิฉันจะได้รับค่าชดเชยยังไงบ้างเพราะบ้านสร้างก่อนถนน และได้รับผลกระทบโดยตรง
4.การไปประชุมครั้งนี้ดิฉันทราบจากเพื่อนบ้าน ไม่เคยได้รับเอกสารอะไรเลย เจ้าหน้าที่ไม่เคยมาที่บ้าน เค้าอาศัยคุยกับนิติบุคคล
โดยที่ไม่ถามลูกบ้านเลยว่าได้รับผลกระทบยังไงบ้าง
*ดิฉันรู้สึกกังวลในเรื่งนี้มาก ซึ่งถามเจ้าที่ในที่ประชุมวันนี้ไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนเลยค่ะ
*ขอบคุณสำหรับคำตอบล่วงหน้าค่ะ


หัวข้อ: Re: สอบถามเรื่องการเวนคืนที่ดิน
เริ่มหัวข้อโดย: adminapp ที่ ตุลาคม 30, 2017, 10:16:36 am
เรียนผู้ใช้นามว่า Anek Rangsee”  กรมทางหลวงชนบท ขอเรียนชี้แจง ดังนี้
1. ทำไหมไม่เวนคืนไปทั้งหมดเพราะถนน.มันติดกำแพงบ้านดินฉันเลย
ชี้แจง จากรูปแบบโครงการช่วงที่ผ่านหมู่บ้านพฤกษา 62 นั้น เป็นถนนระดับดินจำนวน 10 ช่องจราจรเขตทางกว้าง 60 เมตร ซึ่งแนวโครงการช่วงดังกล่าวเป็นไปตราแนวผังเมืองสาย ง4 ของผังเมืองรวมสมุทรปราการ พ.ศ. 2556 โดยโครงการได้ดำเนินการออกแบบถนนโดยใช้พื้นที่เท่าที่จำเป็นเท่านั้น
โดยแปลงที่ดินโฉนดเลขที่ 125239 เลขที่ดิน 579 ซึ่งเป็นที่ตั้งของบ้านเลขที่ 334/134 หมู่ที่ 4 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ นั้น แนวเขตทางของแนวถนนตัดใหม่จะห่างออกไปจากขอบแปลงที่ดินประมาณ 4 เมตร ซึ่งมิได้ประชิดแนวรั้วแต่อย่างใด
2.ดินฉันอยากขายคืนให้หลวงไปเลยทำได้ไหม
ชี้แจง ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 มีข้อกำหนดให้เวนคืนที่ดินเท่าที่ใช้หรือเท่าที่จำเป็นเท่านั้น ซึ่งแปลงที่ดินโฉนดเลขที่ 125239 มิได้อยู่ในแนวเขตที่ต้องขอใช้พื้นที่เพื่อก่อสร้างถนนโครงการ กรมทางหลวงชนบทจึงไม่สามารถดำเนินการเวนคืนนอกเหนือจากพื้นที่ก่อสร้างถนนได้
3. ถ้าขายคืนไม่ได้ดิฉันจะได้รับค่าชดเชยยังไงบ้างเพราะบ้านสร้างก่อนถนน และได้รับผลกระทบโดยตรง
ชี้แจง เนื่องจากแปลงที่ดินดังกล่าวมิได้อยู่ในเขตพื้นที่ที่จะต้องทำการเวนคืนจึงถือว่าไม่ได้รับผลกระทบโดยตรง จึงไม่เข้าข่ายของกฎหมายที่ต้องได้รับค่าชดเชยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530
4.การไปประชุมครั้งนี้ดิฉันทราบจากเพื่อนบ้าน ไม่เคยได้รับเอกสารอะไรเลย เจ้าหน้าที่ไม่เคยมาที่บ้าน เค้าอาศัยคุยกับนิติบุคคลโดยที่ไม่ถามลูกบ้านเลยว่าได้รับผลกระทบยังไงบ้าง
ชี้แจง ตามที่โครงการได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการประชุมกลุ่มย่อย 3 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 ได้มีจดหมายเชิญประชุมและมีผู้ลงนามรับหนังสือเชิญประชุม
ขอขอบคุณที่ท่านได้แสดงข้อคิดเห็นมา ณ โอกาสนี้