หน้า: [1] 2 3 ... 10
 1 
 เมื่อ: กันยายน 25, 2018, 03:52:44 pm 
เริ่มโดย Pongthanan101 - กระทู้ล่าสุด โดย adminroad
เรียนคุณพงศ์ฐานันด์

ขณะนี้อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบรายละเอียดถนนสายดังกล่าว และจะแจ้งผลให้ทราบต่อไปค่ะ

ขอบคุณค่ะ

 2 
 เมื่อ: กันยายน 25, 2018, 01:56:50 pm 
เริ่มโดย Jantima - กระทู้ล่าสุด โดย
          สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 8 (นครสวรรค์)  โดย แขวงทางหลวงชนบทนครสวรรค์ ได้ตรวจสอบแล้ว ขอเรียนชี้แจงว่า ถนนสายดังกล่าวคือถนนลาดยาง สาย บ.ตาสังเหนือ - บ.งิ้วแบ้ ต.ตาขีด อ.บรรพตพิสัย  จ.นครสวรรค์ ซึ่งได้ถ่ายโอนให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลตาขีด เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2549 โดย ขทช.นครสวรรค์ ได้ประสานงานแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลตาขีด พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 3 
 เมื่อ: กันยายน 25, 2018, 10:09:52 am 
เริ่มโดย Pongthanan101 - กระทู้ล่าสุด โดย Pongthanan101
กราบเรียนเจ้าหน้าที่ทางหลวงชนบทจังหวัดมหาสารคามอีกครั้ง ขอให้ช่วยตรวจสอบถนนที่ถ่ายโอนให้ อปท.
ในเขตจังหวัดมหาสารคามเพิ่มเติมครั้งที่ ๓ พร้อมหมายเลขรหัสสายทาง ปีที่ก่อสร้างและวันเดือนปีที่รับโอน ตามรายชื่อสายทางและ อปท. ที่รับโอนทั้งหมด ๕ สายทางมีดังนี้ครับ
๑. ถนนสายบ้านหนองแวงน้อย อ.เมือง (อบต.โคกก่อ)
๒. ถนนสายบ้านหนองหิน อ.เมือง (อบต.โคกก่อ)
๓. ถนนสายบ้านเขวา ต.เขวา อ.เมือง (อบต.เขวา)
๔. ถนนสายบ้านเชียงเหียน ต.เขวา อ.เมือง (อบต.เขวา)
๕. ถนนสายบ้านโคกช้าง - บ้านหัวนาไทย อ.วาปีปทุม (อบต.แคน)

 4 
 เมื่อ: กันยายน 24, 2018, 06:57:51 pm 
เริ่มโดย Kritsada - กระทู้ล่าสุด โดย สทชที่ 3 (ชลบุรี)
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุรี) โดยแขวงทางหลวงชนบทชลบุรี ได้ดำเนินการตรวจสอบแล้วปรากฎว่า ถนนสายดังกล่าวคือถนนสาย ชบ.3016 แยก ทล.344. (กม.ที่ 56+700)-บ้านอ่างแก้ว อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี โดยแขวงทางหลวงชนบทชลบุรีได้เข้าดำเนินการซ่อมแซมถนนสายดังกล่าวเรียบร้อยแล้วในเบื้องต้น ตามภาพถ่ายที่แนบมาพร้อมนี้ และถนนสายดังกล่าวอยู่ระหว่างการของบประมาณการดำเนินการในปี 62 เพื่อนำมาปรับปรุงซ่อมแซมต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 5 
 เมื่อ: กันยายน 24, 2018, 04:03:14 pm 
เริ่มโดย khemjira - กระทู้ล่าสุด โดย Rotjana
         แขวงทางหลวงชนบทนครศรีธรรมราช ได้ตรวจสอบแล้ว  ขอเรียนว่า เป็นถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 401 – บ้านเขาเหล็ก  ตำบลทุ่งปรัง  อำเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ระยะทางตลอดสาย  5.220 กม.  ก่อสร้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.2541  ดำเนินการโดยกรมโยธาธิการ   และในปีงบประมาณ  พ.ศ.2546  กรมทางหลวงชนบท  ได้ถ่ายโอนภารกิจในการดูแลและบำรุงรักษาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง  เมื่อวันที่  24  กุมภาพันธ์  2546  รายละเอียดตามสำเนาเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 6 
 เมื่อ: กันยายน 24, 2018, 04:02:11 pm 
เริ่มโดย Piimpilalai - กระทู้ล่าสุด โดย Piimpilalai
ขอบพระคุณค่ะ ได้แจ้งไปทาง กทม เรียบร้อยแล้วค่ะ
ขอบพระคุณมากๆค่ะ

 7 
 เมื่อ: กันยายน 24, 2018, 03:03:31 pm 
เริ่มโดย Piimpilalai - กระทู้ล่าสุด โดย adminroad
เรียนคุณสุภาพร
ตามที่ท่านได้ร้องเรียนผ่านศูนย์ระฆัง กรมทางหลวงชนบท นั้น
ขอเรียนว่าถนนสายดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร ค่ะ

 8 
 เมื่อ: กันยายน 24, 2018, 02:58:34 pm 
เริ่มโดย Piimpilalai - กระทู้ล่าสุด โดย adminroad
เรียนคุณสุภาพร

ขณะนี้อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบรายละเอียดถนนสายดังกล่าว และจะแจ้งผลให้ทราบต่อไปค่ะ

ขอบคุณค่ะ

 9 
 เมื่อ: กันยายน 24, 2018, 12:01:46 pm 
เริ่มโดย Piimpilalai - กระทู้ล่าสุด โดย Piimpilalai
ป้จจุบัน ถนนพระเทพ (พรานนก-พุทธมณฑลสาย 4) มีรถสัญจรเป็นจำนวนมากค่ะ
และมีขยะอยู่บนถนน ตั้งแต่ช่วงกาญจนา ถึงราชพฤกษ์ค่ะ
ไม่มีคนกวาดถนนดูแลเลยค่ะ อยากร้องเรียนให้ทางภาครัฐมีมาตราการการจัดการขยะค่ะ

สุภาพร

 10 
 เมื่อ: กันยายน 24, 2018, 11:34:54 am 
เริ่มโดย Sunan Rattana - กระทู้ล่าสุด โดย Sunan Rattana
สรุปต้องซ่อมแซมอยู่เรื่อยๆ เพราะไม่ได้งบทำถนนใหม่ให้แข็งแรงกว่าเดิมถูกต้องไหมครับ

หน้า: [1] 2 3 ... 10


  • © 2009 พัฒนาระบบโดย ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมทางหลวงชนบท โทรศัพท์ 02-551-5000