หน้า: [1] 2 3 ... 10
 1 
 เมื่อ: วันนี้ เวลา 02:30:32 pm 
เริ่มโดย thiraphong temchai - กระทู้ล่าสุด โดย adminroad
เรียนคุณธีรพงศ์
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 15 (อุดรธานี) โดยแขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี หมวดบำรุงทางหลวงชนบทน้ำโสม
ได้ตรวจสอบแล้วเป็นถนนสาย อด.4023 แยกทางหลวงหมายเลข 2348 – บ้านน้ำโสม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
ช่วง กม. 39+000 – 49+000 ระยะทาง 10.000 กม. เป็นเส้นทางลำเลียงวัสดุจากแหล่งโม่หินอำเภอนากลาง
ไป อำเภอน้ำโสม, อำเภอสังคม และกำลังเข้าฤดูฝนจึงทำให้ถนนเดิมเกิดการชำรุดเสียหายได้เร็วขึ้น ซึ่งปัจจุบัน
หมวดบำรุงทางหลวงชนบทน้ำโสม กำลังเข้าดำเนินการซ่อม ช่วง กม. 38+000 – 46+000 (ช่วงบ้านท่าลี่ –
บ้านจำปาทอง) คาดว่าจะแล้วเสร็จในปลายเดือน กรกฎาคม 2561 ในส่วนการขอสนับสนุนงบประมาณซ่อมบำรุง
พิเศษถนนช่วงดังกล่าวได้เข้าแผนซ่อมสร้างแบบ Pavement ln – Place Recycling ในปีงบประมาณ 2562

 2 
 เมื่อ: วันนี้ เวลา 06:36:00 am 
เริ่มโดย Apinya meete - กระทู้ล่าสุด โดย adminroad
เรียนคุณอภิญญา
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 18 (สุพรรณบุรี) โดยแขวงทางหลวงชนบทกาญจนบุรี ได้ตรวจสอบแล้ว พบว่า
ถนนสายดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

ขอบคุณค่ะ

 3 
 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2018, 09:29:18 am 
เริ่มโดย Chanayut - กระทู้ล่าสุด โดย adminroad
เรียนคุณชนายุทธ
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 15 (อุดรธานี) โดยแขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี ได้ตรวจสอบแล้ว พบว่า  ถนนสาย อด.5022
แยก ทช.อด.4066 - บ้านบ่อปัทม์ อำเภอพิบูลย์รักษ์ ระยะทางตลอดสายทาง 11.475 กม. ช่วงที่ได้รับการร้องเรียน
คือบ้านดงวังพง - บ้านบ่อปัทม์ ช่วง กม.ที่ 9+000 - 11+475 ระยะทางประมาณ 2.475 กม. ขณะนี้ได้ดำเนินการซ่อมแซมแล้ว

 4 
 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2018, 09:16:50 am 
เริ่มโดย tanawut.tnt - กระทู้ล่าสุด โดย adminapp
เรียนผู้ใช้นามว่า "tanawut.tnt" กรมทางหลวงชนบท โดยสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา) ได้ตรวจสอบแล้วพบว่ามีสาเหตุมาจากฝนตกหนักและฟ้าผ่าลงทำให้ฟิวส์ขาด จึงได้เข้าดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนฟิวส์และติดตั้งใหม่ให้ใช้งานได้เป็นปกติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณที่ท่านได้แสดงข้อคิดเห็นมา ณ โอกาสนี้

 5 
 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2018, 08:47:54 am 
เริ่มโดย Apinya meete - กระทู้ล่าสุด โดย adminroad
รียนคุณอภิญญา
ขณะนี้อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบรายละเอียดถนนสายดังกล่าว และจะแจ้งผลให้ทราบต่อไปค่ะ

ขอบคุณค่ะ

 6 
 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2018, 11:12:18 pm 
เริ่มโดย thiraphong temchai - กระทู้ล่าสุด โดย thiraphong temchai
สภาพถนนช่วงฤดูฝนครับ เป็นหลุมลึก บริเวณบ้านหยวก ตำบลบ้านหยวก อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
ฝากประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลด้วยนะครับ

 7 
 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2018, 06:41:29 pm 
เริ่มโดย sexmen - กระทู้ล่าสุด โดย sexmen
เรียนคุณ Prasit
ขณะนี้อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบรายละเอียดถนนสายดังกล่าว และจะแจ้งผลให้ทราบต่อไปค่ะ

ขอบคุณค่ะ

นานแล้วไม่เห็นมีใครมาซ่อมไฟเลย

 8 
 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2018, 03:02:54 pm 
เริ่มโดย Apinya meete - กระทู้ล่าสุด โดย Apinya meete
สภาพถนน เป็นหลุม เป็นบ่อ ขนาดใหญ่ ฝนตกลงมาน้ำท่วมขัง ถนนเส้นนี้เป็นมาหลายปีแล้ว วอนผู้เกี่ยวข้องช้ช่วยเข้ามาดูแล แก้ไขเนื่องจาก เกิดอุบัติเหตุบ่อยมาก ถนนเส้นนี้ยุติด โรงเรียนหนองขาว โกวิทอินทราทร เด็กนักเรียนต้องใช้รถในการขับขี่ สัญจร ค่ะ  :'( :'( :'(

 9 
 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2018, 08:23:56 am 
เริ่มโดย thiraphong temchai - กระทู้ล่าสุด โดย adminroad
เรียนคุณธีรพงศ์

ขณะนี้อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบรายละเอียดถนนสายดังกล่าว และจะแจ้งผลให้ทราบต่อไปค่ะ

ขอบคุณค่ะ

 10 
 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2018, 08:14:14 am 
เริ่มโดย Chanayut - กระทู้ล่าสุด โดย adminroad
เรียนชนายุทธ

ขณะนี้อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบรายละเอียดถนนสายดังกล่าว และจะแจ้งผลให้ทราบต่อไปค่ะ

ขอบคุณค่ะ

หน้า: [1] 2 3 ... 10


  • © 2009 พัฒนาระบบโดย ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมทางหลวงชนบท โทรศัพท์ 02-551-5000