หน้า: [1] 2 3 ... 10
 1 
 เมื่อ: ธันวาคม 07, 2018, 02:06:49 pm 
เริ่มโดย WITTHITRAT PANPLOUM - กระทู้ล่าสุด โดย adminroad
เรียนคุณวิทย์ธิรัฐ
     สำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวงชนบท ได้ดำเนินการกลบปิดหลังท่อและปรับปรุงถนนบริเวณดังกล่าว ให้สามารถใช้เป็นทาง
เข้า - ออก ชั่วคราวเป็นที่เรียบร้อย

 2 
 เมื่อ: ธันวาคม 07, 2018, 01:34:08 pm 
เริ่มโดย wachikhu - กระทู้ล่าสุด โดย
      แขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้นแล้ว ปรากฎว่า ถนนเส้นดังกล่าว อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งแขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา ได้ส่งมอบถนนสาย ฉช.3014 บ.หนามแดง - บ.คลองประเวศบุรีรมย์ ช่วง กม.0+000 ถึง 13+500 อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา  เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2545 แล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
      จึงเรียนมาเพื่อทราบ
                                                                                 แขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา

 3 
 เมื่อ: ธันวาคม 07, 2018, 10:20:54 am 
เริ่มโดย Sangyo - กระทู้ล่าสุด โดย
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 13 (ฉะเชิงเทรา) โดยแขวงทางหลวงชนบทปราจีนบุรี ได้ตรวจสอบข้อมูลแล้วถนนสายดังกล่าว             
อยู่ในความรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

 4 
 เมื่อ: ธันวาคม 07, 2018, 09:06:43 am 
เริ่มโดย pittayut - กระทู้ล่าสุด โดย kanyapha_k
เรียนคุณพิทยุตม์             
              หมวดบำรุงทางหลวงชนบทเดิมบางนางบวช ตรวจสอบพื้นที่ตามที่ผู้ร้องได้แจ้งแล้ว ปรากฏว่าเป็นเส้นทางที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของ บทช.เดิมบางนางบวช แขวงทางหลวงชนบทสุพรรณบุรี สังกัดสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 18 (สุพรรณบุรี) ซึ่งเป็นทางลัดในการขนส่งสินค้าเกษตรจากพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี โดยใช้เส้นทางหลวงชนบท สพ.3055 แยก ทล.340 – โครงการฟาร์มเกษตรตัวอย่างตามพระราชดำริ กม.0+000 – กม. 4+300 (สี่แยกบ้านทุ่งลานโพธิ์) เข้าทาง ทล.3365 ออกไปเส้นทาง ทล.3032 สิงห์บุรี ทั้งนี้ บทช.เดิมบางนางบวชได้ประสานงาน สทช.ที่ 18 (สพ.) เพื่อจัดตั้งด่านชั่งน้ำหนักเคลื่อนที่ด้วยแล้ว

             ผู้ประสานเรื่องร้องเรียน สทช.ที่ 18 (สพ.)


 5 
 เมื่อ: ธันวาคม 06, 2018, 02:23:12 pm 
เริ่มโดย Sunan Rattana - กระทู้ล่าสุด โดย Sunan Rattana
ถนนในส่วนที่ซ่อมแซมไปแล้วบางส่วนได้เกิดหลุมใหม่หลายหลุมช่วงก่อนถึงวัดโคกพิกุล เนื่องจากถูกน้ำฝนกัดเซาะ อยากให้ตรวจสอบจุดที่ซ่อมใหม่ด้วยนะครับ....

ขอบคุณครับ

 6 
 เมื่อ: ธันวาคม 06, 2018, 09:38:34 am 
เริ่มโดย dinsordum - กระทู้ล่าสุด โดย Mr.Cha roen Upakarn
สำนักงานทางหลวงชนบทที่๗(อุบลราชธานี)โดยแขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษและหมวดบำรุงทางหลวงชนบทขุขันธ์ ได้ตรวจสอบสายทางดังกล่าวแล้ว ขอเรียนว่า ถนนสาย ศก.๓๐๒๓ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๒๐ - บ้านตะเคียน อำเภอขุขันธ์ ,วังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ระยะทาง ๒๗.๐๗๐ กิโลเมตร ช่วงถนนที่ร้องเรียนอยู่ระหว่าง กม.ที่ ๒๓ +๓๐๐ ถึงกม.๒๖ +๘๘๘ ได้ดำเนินการแก้ไข ช่วง กม.ที่ ๒๓ +๘๘๘ ถึง กม.ที่ ๒๖ +๗๘๘ ระยะทาง ๒.๙๐๐ กิโลเมตร ได้รับงบประมาณยกระดับทางลาดยาง ตามสัญญาจ้างเลขที่ ขทช.ศก./12/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ดำเนินการโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าทรายรุ่งอรุณ ระยะเวลาดำเนินการตามสัญญาจ้าง เริ่มดำเนินการวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ และ ดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ส่วนช่วง กม.ที่ ๒๓+๓๐๐ ถึงกม.ที่ ๒๓ + ๘๘๘ ระยะทาง ๐.๕๘๘ กิโลเมตร หมวดบำรุงทางหลวงชนบทขุขันธ์ ได้ดำเนินการซ่อมบำรุงผิวจราจรที่ชำรุดให้อยู่ในสภาพที่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางเดินทางได้สะดวกและปลอดภัยปกติแล้ว

 7 
 เมื่อ: ธันวาคม 04, 2018, 03:05:58 pm 
เริ่มโดย Sunan Rattana - กระทู้ล่าสุด โดย Rotjana
แขวงทางหลวงชนบทนครศรีธรรมราช  ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและแจ้งให้หมวดบำรุง ทางหลวงชนบทเชียรใหญ่ ดำเนินการซ่อมแซมถนนสายดังกล่าวแล้วเสร็จเป็นบางส่วน  และกำลังดำเนินการซ่อมบำรุงปกติผิวทางในส่วนที่เหลืออย่างต่อเนื่อง รวมระยะทาง ๗.๒๕๐  กิโลเมตร  รายละเอียดตามภาพถ่ายที่แนบมาพร้อมนี้

 8 
 เมื่อ: ธันวาคม 04, 2018, 07:27:07 am 
เริ่มโดย Chainarin sirikoon - กระทู้ล่าสุด โดย Chainarin sirikoon
จะติดตามเรื่องต่อไปนะครับ ขอบคุณมากๆครับที่ประสานให้  เรื่องเดินไม่เดินอย่างไรเดี่ยวเเจ้งให้ทราบอีกทีครับ ขอบคุณมากๆครับ

 9 
 เมื่อ: ธันวาคม 03, 2018, 10:45:07 am 
เริ่มโดย piamrit sukhumwat+ - กระทู้ล่าสุด โดย adminapp
เรียนผู้ใช้นามว่า "piamrit sukhumwat+" แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา ขอเรียนชี้แจงว่า การที่ทำป้ายให้เลี้ยวซ้ายไปสถานที่ดังกล่าวนั้น ซึ่งเป็นจุดใต้สะพานข้ามทางรถไฟของถนนสาย นม.1111 สาย ฉ ผังเมืองรวมเมืองนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา สภาพถนนเป็นผิวจราจรหินคลุกและต้องข้ามทางรถไฟในแนวราบ ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้เส้นทางข้ามได้ ขอขอบคุณที่ท่านได้แสดงข้อคิดเห็นมา ณ โอกาสนี้

 10 
 เมื่อ: ธันวาคม 03, 2018, 09:42:20 am 
เริ่มโดย pittayut - กระทู้ล่าสุด โดย adminroad
เรียนคุณพิทยุตม์

ขณะนี้อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบรายละเอียดถนนสายดังกล่าว และจะแจ้งผลให้ทราบต่อไปค่ะ

ขอบคุณค่ะ

หน้า: [1] 2 3 ... 10


  • © 2009 พัฒนาระบบโดย ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมทางหลวงชนบท โทรศัพท์ 02-551-5000