หน้า: [1] 2 3 ... 10
 1 
 เมื่อ: มีนาคม 15, 2018, 10:34:59 am 
เริ่มโดย kamolporn - กระทู้ล่าสุด โดย adminapp
เรียนผู้ใช้นามว่า "kamolporn" กรมทางหลวงชนบท ได้ตรวจสอบแล้ว ขอเรียนชี้แจงว่า ถนนสายดังกล่าวเป็นถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองลัดหลวง ทั้งนี้ได้แจ้งประสานไปยังเทศบาลเมืองลัดหลวงเพื่อทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณที่ท่านได้แสดงข้อคิดเห็นมา ณ โอกาสนี้

 2 
 เมื่อ: มีนาคม 15, 2018, 10:34:00 am 
เริ่มโดย misthematrix - กระทู้ล่าสุด โดย adminapp
เรียนผู้ใช้นามว่า "misthematrix" กรมทางหลวงชนบท ได้ตรวจสอบแล้ว ขอเรียนชี้แจงว่า ถนนสายดังกล่าวเป็นถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเปร็ง ทั้งนี้ได้แจ้งประสานไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลเปร็งเพื่อทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณที่ท่านได้แสดงข้อคิดเห็นมา ณ โอกาสนี้

 3 
 เมื่อ: มีนาคม 15, 2018, 09:54:14 am 
เริ่มโดย Catraphet Kankaew - กระทู้ล่าสุด โดย adminapp
เรียนผู้ใช้นามว่า "Catraphet Kankaew" สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 (อุตรดิตถ์)  โดยแขวงทางหลวงชนบทเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินการเข้าตรวจสอบถนน สาย พช.3021 แยก ทล.225 - บ้านลาดแค อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ บริเวณดังกล่าว และเข้าดำเนินการเบื้องต้นแล้ว โดยจัดส่งหน่วยซ่อมบำรุง หมวดบำรุงทางหลวงชนบทชนแดน (หมวดภายใน) เข้าดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้และวัชพืช บริเวณทางโค้งเพื่อปรับทัศนวิศัยเพิ่มระยะการมองเห็นให้แก่ผู้ขับขี่เพื่อความปลอดภัยยิ่งขึ้น อีกทั้ง ในระยะต่อไปจะดำเนินการติดตั้งเครื่องหมายจราจร แจ้งเตือนผู้ขับขี่และสัญจรให้ได้รับความสะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้นด้ย ขอขอบคุณที่ท่านได้แสดงข้อคิดเห็นมา ณ โอกาสนี้

 4 
 เมื่อ: มีนาคม 14, 2018, 02:20:05 pm 
เริ่มโดย B.surapon - กระทู้ล่าสุด โดย adminapp
เรียนผู้ใช้นามว่า "B.surapon" สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี) ได้มอบหมายให้แขวงทางหลวงชนบทราชบุรี เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพร้อมดำเนินการเข้าแก้ไขให้ไฟฟ้าแสงสว่างเกาะกลางถนนเพชรเกษม กม.ที่ 98+200 ตใช้งานได้เป็นปกติตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2561 ขอขอบคุณที่ท่านได้แสดงข้อคิดเห็นมา ณ โอกาสนี้

 5 
 เมื่อ: มีนาคม 14, 2018, 02:19:52 pm 
เริ่มโดย B.surapon - กระทู้ล่าสุด โดย adminapp
เรียนผู้ใช้นามว่า "B.surapon" สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี) ได้มอบหมายให้แขวงทางหลวงชนบทราชบุรี เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพร้อมดำเนินการเข้าแก้ไขให้ไฟฟ้าแสงสว่างเกาะกลางถนนเพชรเกษม กม.ที่ 98+200 ตใช้งานได้เป็นปกติตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2561 ขอขอบคุณที่ท่านได้แสดงข้อคิดเห็นมา ณ โอกาสนี้

 6 
 เมื่อ: มีนาคม 13, 2018, 03:50:59 pm 
เริ่มโดย natcha - กระทู้ล่าสุด โดย adminroad
เรียนคุณณัชชา

ขณะนี้อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบรายละเอียดถนนสายดังกล่าว และจะแจ้งผลให้ทราบต่อไปค่ะ

ขอบคุณค่ะ


 7 
 เมื่อ: มีนาคม 13, 2018, 03:48:10 pm 
เริ่มโดย natcha - กระทู้ล่าสุด โดย adminroad
เรียนคุณณัชชา

ขณะนี้อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบรายละเอียดถนนสายดังกล่าว และจะแจ้งผลให้ทราบต่อไปค่ะ

ขอบคุณค่ะ

 8 
 เมื่อ: มีนาคม 13, 2018, 10:01:42 am 
เริ่มโดย natcha - กระทู้ล่าสุด โดย natcha
ร้องเรียนทางหลวงชนบท เส้นหมู่บ้านดอนยาวน้อย ถึง หมู่บ้านสำพะเนียง มีฝุ่นเยอะมาก  ไม่มีถนนลาดยางเลย ช่วงระหว่าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จนถึงถนนหลัก บ้านสำพะเนียง เนื่องจากมีการประชุมสัญจรของนายกรัฐมนตรี ประยุทธ จันโอชา  ได้ปรับแต่งถนนให้เป็นดินแดง เพื่อรองรับการมาของท่านนายก และสร้างความเดือนร้อนให้ชาวบ้านเนื่องจากมีฝุ่นเยอะ มีชุนชนมาก ตั้งวัดดอนยาวน้อย และโรงเรียนวังหินประชาสรรค์  โรงเรียนบ้านหินตั้ง  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว  โรงเรียนสำพะเนียง  ถนนสายทางหลวงชนบท  ของให้หน่วยงานที่รับผิดชอบลงตรวจสอบ และเร่งดำเนินการแก้ไข เพราะเป็นเส้นทางหลังของชุมชน

 9 
 เมื่อ: มีนาคม 13, 2018, 09:49:39 am 
เริ่มโดย natcha - กระทู้ล่าสุด โดย natcha
ถนนทางหลวงชนบทไม่มีชื่อเรียก จากบ้านหนองหว้าเอน ตำบลขุนทอง  อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา  ไปถึง บ้านโคกกลาง ตำบลขุนทอง  อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา  ระยะทาง ประมาณ 2 กิโลเมตร  ซึ่งก่อนหน้านี้เป็นถนนลาดยางมะตอยเมื่อหลายสิบปีก่อน  มาจนถึงปัจจุบัน กลายเป็นถนนดินแดง มีการจราจรมาก  และเป็นแหล่งสัญจรของโรงเรียนบ้านหนองหว้าเอนเป็นหลัก ทำให้เกิดฝุ่นเยอะมากและเป็นอันตรายกับนักเรียนที่ใช้รถจักรยานในการสัญจรมาโรงเรียนและใช้เดินเท้า อยากทราบว่าเมื่อไรจะมีการแก้ไขให้เป็นถนนดำ ลาดยางมะตอยเหมือนเดิม หน่วยงานไหนจะแก้ไขให้กับชาวบ้านได้บ้าง

 10 
 เมื่อ: มีนาคม 12, 2018, 02:05:16 pm 
เริ่มโดย dinsordum - กระทู้ล่าสุด โดย Mr.Cha roen Upakarn
สำนักงานทางหลวงชนบทที่๗(อุบลราชธานี)โดยแขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้หมวดบำรุงทางหลวงชนบทขุขันธ์ ตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียน รายละเอียดดังนี้ ๑.ถนนสายศก.๓๐๑๖ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๒๐ - บ้านไพรบีง อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ (ช่วงบ้านบิง - บ้านตะเคียน) ช่วงกม.ที่๐+๐๐๐ ถีงกม.ที่ ๔+๐๐๐ ระยะทาง ๔.๐๐๐ กิโลเมตร ผิวทางชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผิวทางกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร ผิวทางมีลักษณะเป็นเนินกระโดดเป็นช่วงๆสาเหตูเกิดจากพื้นทางชำรุด,เสียรูป ขณะนี้อยู่ระหว่างใช้เครื่องจักขุดซ่อม(Deep Patch) เพื่อขุดรื้อเปลี่ยนวัสดุพื้นทางใหม่ คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑ นี้ ๒.ถนนสาย ศก.๓๐๒๓ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๒๐ - บ้านตะเคียน อำเภอขุขันธ์,อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ(ช่วงบ้านตะเคียน-บ้านจะกง)ช่วงกม.ที่ ๒๓+๓๐๐ถีงกม.ที่ ๒๕+๗๕๗ ระยะทาง ๒.๗๕๗ กิโลเมตร ผิวทางเดิมชนิดเคปซีล (Cape Seal) หมวดบำรุงทางหลวงชนบทขุขันธ์ ได้ดูแลบำรุงรักษาผิวทางเป็นประจำ แต่เนื่องจากผิวทางถูกใช้งานเป็นระยะเวลานาน ผิวทางเสื่อมสภาพ ปัจจุบันได้ดำเนินการซ่อมบำรุงิวทางแล้วเสร็จ และ แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ ได้เสนอเข้าแผนของบปรับปรุงถนนช่วงดังกล่าว ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ต่อไปแล้ว

หน้า: [1] 2 3 ... 10


  • © 2009 พัฒนาระบบโดย ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมทางหลวงชนบท โทรศัพท์ 02-551-5000