กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้
     
 
หน้า: [1] 2 3 ... 10
 1 
 เมื่อ: วันนี้ เวลา 10:06:21 am 
เริ่มโดย deen - กระทู้ล่าสุด โดย adminapp
เรียนผู้ใช้นามว่า "deen" กรมทางหลวงชนบท โดยแขวงทางหลวงชนบทสตูล ได้ตรวจสอบแล้ว เป็นเส้นทางสาย สต.4004 และได้ดำเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้เป็นปกติแล้ว ขอขอบคุณที่ท่านได้แสดงข้อคิดเห็นมา ณ โอกาสนี้

 2 
 เมื่อ: วันนี้ เวลา 08:44:18 am 
เริ่มโดย Pongthanan101 - กระทู้ล่าสุด โดย adminroad
เรียนคุณพงศ์ฐานันด์

ขณะนี้อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบรายละเอียดถนนสายดังกล่าว และจะแจ้งผลให้ทราบต่อไปค่ะ

ขอบคุณค่ะ

 3 
 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2018, 09:23:35 pm 
เริ่มโดย Pongthanan101 - กระทู้ล่าสุด โดย Pongthanan101
แก้ไขสายทางลำดับที่ 6 ถนนสาย นว.2051 (รพช.) บ้านห้วยถั่วใต้ - บ้านไผ่ขาด อ.หนองบัว (อบจ.นว.)

 4 
 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2018, 09:02:28 pm 
เริ่มโดย Pongthanan101 - กระทู้ล่าสุด โดย Pongthanan101
เรียนเจ้าหน้าที่ทางหลวงชนบท จ.นครสวรรค์ ขอให้ช่วยตรวจสอบปีที่ก่อสร้างแล้วเสร็จของถนนถ่ายโอนให้ อปท. จ.นครสวรรค์ ตามรายชื่อรหัสสายทาง ชื่อสายทางและชื่อ อปท. (อบจ.) มีดังนี้
1. ถนนสาย นว.3093 (รพช.) บ้านวังมหากร - บ้านพนมเศษ อ.ท่าตะโก (อบจ.นว.)
2. ถนนสาย นว.2071 (รพช.) บ้านเขาดิน - บ้านโคกเดื่อ อ.ไพศาลี (อบจ.นว.)
3. ถนนสาย นว.2107 (รพช.) บ้านเขาหินกลิ้ง - บ้านเขาธรรมบท อ.ไพศาลี (อบจ.นว.)
4. ถนนสาย นว.2111 (รพช.) บ้านห้วยตะโก - บ้านวังน้ำลัด อ.ไพศาลี (อบจ.นว.)
5. ถนนสาย นว.2131 (รพช.) บ้านหนองปลิง - บ้านเขาทอง อ.เมือง,พยุหะคีรี (อบจ.นว.)
6. ถนนสาย นว.2078 (รพช.) บ้านปากดง - บ้านอุดมพัฒนา อ.หนองบัว (อบจ.นว.)

 5 
 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2018, 03:24:06 pm 
เริ่มโดย warutpinamka - กระทู้ล่าสุด โดย warutpinamka
ติดตาม เรื่องร้องเรียนครับ ถึงไหนแล้วครับ

 6 
 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2018, 10:09:46 am 
เริ่มโดย plakapong58 - กระทู้ล่าสุด โดย
          แขวงทางหลวงชนบทนครสวรรค์  โดย หมวดบำรุงทางหลวงชนบทท่าตะโก ได้ตรวจสอบแล้ว ขอเรียนชี้แจงว่า "ถนนบ้านหนองหลวง - บ้านเขาดิน ต.หนองหลวง อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ ถนนสายดังกล่าว เป็นถนนเชื่อมต่อกับสายนว 4024 แยกทางหลวงหมายเลข 1145 (กม.ที่ 20+790) - บ้านเขาโคกเผ่น  อ.ท่าตะโก  จ.นครสวรรค์  ช่วง กม.ที่ 0+980  มีระยะทางประมาณ 8.200  กม. ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง 1.900 กม. และองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์  6.300 กม." จากการตรวจสอบเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์อยู่ระหว่างดำเนินการซ่อมแซม

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 7 
 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2018, 02:53:59 pm 
เริ่มโดย Patcharakon - กระทู้ล่าสุด โดย adminroad
เรียนคุณ Patcharakon
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 15 (อุดรธานี) โดยแขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี หมวดบำรุงทางหลวงชนบทศรีธาตุ
ได้ตรวจสอบแล้ว พบว่าถนนสายดังกล่าวอยู่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลตูมใต้ ทังนี้ได้แจ้งให้
องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใต้ได้ทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

 8 
 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2018, 02:42:12 pm 
เริ่มโดย steven555 - กระทู้ล่าสุด โดย adminroad
เรียนคุณสิทธิพันธุ์
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี) โดยแขวงทางหลวงชนบทนนทบุรี ได้ตรวจสอบแล้ว พบว่า
ถนนมีขนาด 4 ช่องจราจร ปริมาณรถที่สัญจรบนถนน มีจำนวนมาก เพื่อความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้สัญจร
จะดำเนินการตีดส้นทางม้าลายให้แล้วเสร็จ

 9 
 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2018, 02:00:47 pm 
เริ่มโดย Surapow - กระทู้ล่าสุด โดย adminroad
เรียนคุณสุรพงษ์
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่) โดยแขวงทางหลวงชนบทลำพูน ได้ตรวจสอบแล้ว พบว่า
ถนนสายดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของกรมโยธาธิการและผังเมืองค่ะ

 10 
 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2018, 01:49:46 pm 
เริ่มโดย modern_ - กระทู้ล่าสุด โดย adminroad
เรียนคุณเอกวิทย์
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) โดยแขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิ ได้ตรวจสอบแล้ว พบว่า
ถนนสายดังกล่าวคือ บ้านนาสีดา - บ้านนาคานหัก อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ ระยะทาง 8.725 กิโลเมตร
ได้ถ่ายโอนภารกิจการบำรุงรักษาให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ ตั้งแต ปี พ.ศ. 2547

หน้า: [1] 2 3 ... 10


  • © 2009 พัฒนาระบบโดย ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมทางหลวงชนบท โทรศัพท์ 02-551-5000