ผู้เขียน หัวข้อ: เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน และ รายวัน งปม. 2556  (อ่าน 9089 ครั้ง)

jarana

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 4
  • ชื่อจริง: จรณะ
ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน  ได้ค่าจ้างวันละ  220 บาท
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน วุฒิ  ปวส   ได้เงินเดือน  7,300.-
งบประมาณ  2556  กรมจะมีคำสั่งเพิ่มเงินเดือนให้ลูกจ้างชั่วคราวหรือป่าว
เพราะ  ข้าราชการ  กับ  พนักงานราชการ  เขาปรับกันหมดแล้ว
งานลูกจ้างชั่วคราวก็หนักมากๆๆๆๆ   และยังไม่มีเบี้ยเลี้ยงหรือค่าตอบแทนอื่น
ขอความกรุณากรมด้วย
บันทึกการเข้า

adminapp

  • Approve Moderator
  • Sr. Member
  • *****
  • กระทู้: 485
  • ชื่อจริง: adminapp
เรียนผู้ใช้นามว่า "jarana" สำนักบริหารกลาง ได้ดำเนินการสอบถามกรมบัญชีกลางแล้วปรากฎว่า การให้ได้รับค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาทต่อวัน เป็นการให้ได้รับค่าจ้างตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่งบังคับใช้กับหน่วยงานภาคเอกชนเท่านั้น ไม่มีผลบังคับใช้กับการจ้างของภาคราชการ ซึ่งการจ้างลูกจ้างรายวันจ้างตามระเบียบของกระทรวงการคลัง และกรณีลูกจ้างชั่วคราววุฒิปริญญาตรีให้ได้รับอัตราค่าจ้าง 15,000 บาท นั้น จะต้องเป็นลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างโดยงบบุคลากร ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0428/ว16 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 สำหรับลูกจ้างชั่วคราวของกรมฯ จ้างจากงบลงทุนจึงไม่อยู่ในข่ายการจ้างที่กระทรวงการคลังกำหนด ขอขอบคุณที่ท่านได้แสดงข้อคิดเห็นมา ณ โอกาสนี้
บันทึกการเข้า
   • © 2009 พัฒนาระบบโดย ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมทางหลวงชนบท โทรศัพท์ 02-551-5000