ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อ วันที่สร้าง
เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวซึ่งเป็นคนพิการและมีบัตรประจำตัวคนพิการ ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ และพนักงานทั่วไป วันอังคาร,26 พ.ย. 2562 - 10:46
ดาวน์โหลดสื่อประชาสัมพันธ์การเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 วันศุกร์,22 พ.ย. 2562 - 14:13
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก ของสทช.ที่ 14 (กระบี่) วันพุธ,20 พ.ย. 2562 - 16:29
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านภาษาอังกฤษ) และตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วันจันทร์,18 พ.ย. 2562 - 10:50
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านภาษาอังกฤษ) และตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วันจันทร์,18 พ.ย. 2562 - 10:15
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งวิศวกรโยธ และตำแหน่งนายช่างโยธา ของสทช. ที่ 16 (กาฬสินธุ์) วันศุกร์,15 พ.ย. 2562 - 15:39
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งวิศวกรโยธา ตำแหน่งนายช่างโยธา และตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ของสทช.ที่ 14 วันพฤหัสบดี,14 พ.ย. 2562 - 09:18
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกล, ตำแหน่งนายช่างเทคนิค และตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง วันพุธ,13 พ.ย. 2562 - 09:20
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 สทช.ที่ 14 (กระบี่) วันพฤหัสบดี,31 ต.ค. 2562 - 16:10
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมินฯ ในตำแหน่งวิศวกรโยธา ตำแหน่งนายช่างโยธา และตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา วันอังคาร,29 ต.ค. 2562 - 11:49

Pages