ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อ วันที่สร้าง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (สทช.ที่ 3) วันจันทร์,27 ก.พ. 2560 - 17:38
สทช.ที่ 9 ขอส่งรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป วันพฤหัสบดี,23 ก.พ. 2560 - 16:12
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส เรื่อง แก้ไขประกาศวัน เวลา และสถานที่ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) วันพุธ,22 ก.พ. 2560 - 13:49
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส เรื่อง เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) วันจันทร์,20 ก.พ. 2560 - 15:43
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและวันเวลาสถานที่สอบ สทช.ที่ 3 (ชลบุรี) วันพุธ,15 ก.พ. 2560 - 10:30
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส วันอังคาร,14 ก.พ. 2560 - 09:34
ดาวน์โหลด แนวทางการดำเนินงานเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ 2560 วันอังคาร,31 ม.ค. 2560 - 10:15
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร สทช.16 (กาฬสินธุ์) วันศุกร์,27 ม.ค. 2560 - 14:22
ภาพรวมสายทางของกรมทางหลวงชนบทที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ 26-01-60 17.00น วันศุกร์,27 ม.ค. 2560 - 11:11
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 (อุตรดิตถ์) ขอส่งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 วันพฤหัสบดี,26 ม.ค. 2560 - 16:49

Pages