ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อ วันที่สร้าง
เรื่องแก้ไขวัน เวลา และสถานที่ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน วันอังคาร,14 พ.ย. 2560 - 15:29
ประกาศรับสมัคร ต.นายช่างไฟฟ่้า ต.นายช่างโยธา สทช.ที่ 2 (สระบุรี) วันจันทร์,13 พ.ย. 2560 - 10:12
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 วันศุกร์,10 พ.ย. 2560 - 18:23
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินปฏิบัติงาน วันศุกร์,10 พ.ย. 2560 - 18:19
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน วันพฤหัสบดี,09 พ.ย. 2560 - 17:28
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สทช.ที่ 17 (เชียงราย) วันพฤหัสบดี,09 พ.ย. 2560 - 17:26
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า และตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา สทช.ที่ 18 (สุพรรณบุรี) วันพฤหัสบดี,09 พ.ย. 2560 - 17:25
แนวทางการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันพุธ,08 พ.ย. 2560 - 10:28
Application Echo English วันอังคาร,07 พ.ย. 2560 - 14:02
ดาวโหลด โปสเตอร์ และ อินโฟกราฟิก เตรียมแผนอำนวยความปลอดภัยเทศกาลวันลอยกระทง วันพฤหัสบดี,02 พ.ย. 2560 - 17:21

Pages