ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อ วันที่สร้าง
แบบฟอร์มแจ้งรายชื่อเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์และนักจัดรายการวิทยุ ทช.หมอทาง วันจันทร์,18 ก.พ. 2562 - 22:06
สทช.ที่ 11 (สฎ.) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ วันศุกร์,15 ก.พ. 2562 - 16:34
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกำหนดวันเวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่งนายช่างเทคนิค ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า และตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง วันศุกร์,15 ก.พ. 2562 - 15:31
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ วันศุกร์,15 ก.พ. 2562 - 09:50
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2 สทช.ที่ 3 (ชลบุรี) วันอังคาร,12 ก.พ. 2562 - 15:06
กรมทางหลวงชนบท ลดจราจรติดขัด ลดอุบัติเหตุ บนถนนเพชรเกษม สร้างทางต่างระดับ 4 เลน ข้าม ทล.37 อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ วันจันทร์,11 ก.พ. 2562 - 14:22
สื่อประชาสัมพันธ์ ลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ลดการใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม วันจันทร์,04 ก.พ. 2562 - 09:37
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งวิศวกรโยธา และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ วันศุกร์,01 ก.พ. 2562 - 15:22
สทช.11 (สฎ.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลาสถานที่ วันพฤหัสบดี,31 ม.ค. 2562 - 14:35
แนวทางการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันพฤหัสบดี,31 ม.ค. 2562 - 12:47

Pages