ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อ วันที่สร้าง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน วันศุกร์,24 ม.ค. 2563 - 13:58
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯ ในตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ของกรมทางหลวงชนบท วันพุธ,22 ม.ค. 2563 - 16:27
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านภาษาอังกฤษ) ของกรมทางหลวงชนบท วันจันทร์,20 ม.ค. 2563 - 08:51
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนายช่างเทคนิค วันพฤหัสบดี,16 ม.ค. 2563 - 09:50
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งวิศวกรเครื่องกล วันพฤหัสบดี,16 ม.ค. 2563 - 09:46
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งนายช่างเครื่องกล ของสทช.ที่ 3 (ชลบุรี) วันจันทร์,13 ม.ค. 2563 - 11:27
ประกาศรายชื่่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งวิศวกรโยธา และตำแหน่งนายช่างโยธา ของสทช.ที่ 16 (กาฬสินธุ์) วันจันทร์,13 ม.ค. 2563 - 11:25
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ วันศุกร์,10 ม.ค. 2563 - 15:50
ขทช.ลำพูน​ ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปี 2562 วันศุกร์,10 ม.ค. 2563 - 10:47
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมินฯ ในตำแหน่งพักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก สทช.ที่ 14 (กระบี่) วันพฤหัสบดี,09 ม.ค. 2563 - 15:27

Pages