คลิปข่าวกิจกรรม

Title
กรมทางหลวงชนบท นำเจ้าหน้าที่และวัสดุอุปกรณ์เข้าซ่อมแซมถนนทางเข้า-ออก ถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน ระยะทางราว 8 กิโลเมตร
กรมทางหลวงชนบท นำเจ้าหน้าที่และวัสดุอุปกรณ์เข้าซ่อมแซมถนนทางเข้า-ออก ถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน ระยะทางราว 8 กิโลเมตร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงข่ายคมนาคม จ.พะเยา เน้นย้ำความปลอดภัยระหว่างก่อสร้าง 1 ก.ค.61
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงข่ายคมนาคม จ.พะเยา เน้นย้ำความปลอดภัยระหว่างก่อสร้าง 1 ก.ค.61
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงข่ายคมนาคม จ.พะเยา เน้นย้ำความปลอดภัยระหว่างก่อสร้าง 1 ก.ค.61

Pages