คลิปข่าวกิจกรรม

Title
กรมทางหลวงชนบทให้การต้อนรับผู้เชี่ยงชาญจากประเทศญี่ปุ่นพร้อมแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องสะพานโครงสร้างเหล็ก
รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ลงพื้นที่ตรวจการติดตั้งระบบพ่นละอองน้ำ บรรเทาฝุ่น PM 2.5 ณ สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า 5ก.พ.62
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทานบัตรอวยพร แก่ กรมทางหลวงชนบท
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทานบัตรอวยพร แก่ กรมทางหลวงชนบท
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม​ ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างโครงข่ายถนนเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้​ จังหวัดสมุทรสงคราม,เพชรบุรี​

Pages