ข่าวกิจกรรม

หัวข้อ วันที่สร้าง
สทช.ที่ 4 ตรวจติดตามมาตรการเข้มข้น 777(ยกกำลัง2) วันพฤหัสบดี,04 ม.ค. 2561 - 09:56
บทช.บางมูลนาก ดำเนินงานซ่อมแซมผิวทาง สายทาง พจ.4010 แยกทางหลวงหมายเลข 1069 - บ้านป่าเรไร อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร เพื่ออำนวยความปลอดภัยให้ประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ วันพฤหัสบดี,04 ม.ค. 2561 - 09:55
ขทช.พิจิตร ซ่อมบำรุงทางหลวงชนบท สายทาง พจ.2033 แยก ทล.11 - บ.ดงสว่าง อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร วันพฤหัสบดี,04 ม.ค. 2561 - 09:54
แขวงทางหลวงชนบทพัทลุงเปิดหน่วยให้บริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 วันพฤหัสบดี,04 ม.ค. 2561 - 09:53
ขทช.ประจวบคีรีขันธ์ ตั้งหน่วยเฝ้าระวัง ฯ เทศกาลปีใหม่ 2561 วันพฤหัสบดี,04 ม.ค. 2561 - 09:53
ขทช.น่าน เปิดศูนย์อำนวยความปลอดภัย ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 วันพฤหัสบดี,04 ม.ค. 2561 - 09:51
บทช.บรรพตพิสัย ดำเนินงานปรับปรุงผิวจราจร วันพฤหัสบดี,04 ม.ค. 2561 - 09:50
วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560 แขวงทางหลวงชนบทนครปฐม ดำเนินการตรวจติดตามโครงการงานอำนวยความปลอดภัย (ปรับปรุงทางเพื่อความปลอดภัย) สาย นฐ.008 วันพฤหัสบดี,04 ม.ค. 2561 - 09:49
แขวงทางหลวงชนบทตรัง เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ วันพฤหัสบดี,04 ม.ค. 2561 - 09:48
ขทช.กพ.ติดตั้งป้ายเตือนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 วันพุธ,03 ม.ค. 2561 - 16:45

Pages