ข่าวกิจกรรม

หัวข้อ วันที่สร้าง
ขทช.พิจิตร ซ่อมบำรุงไฟฟ้าส่องสว่างในสายทาง พจ.4016 วันอังคาร,10 ก.ค. 2561 - 15:11
ขทช.น่าน ติดตั้งสัญญาณไฟกะพริบ วันอังคาร,10 ก.ค. 2561 - 15:06
ขทช.น่าน ตักดินสไลด์เพื่อวางกล่องเกเบี้ยน สาย นน.4010 - บ้านผามุง วันอังคาร,10 ก.ค. 2561 - 15:02
ขทช.พิจิตร ซ่อมบำรุงทางหลวงชนบท และดูแลระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ในสายทาง พจ.4015 แยก ทล.1300 - บ.บึงน้ำกลัด วันอังคาร,10 ก.ค. 2561 - 14:56
ขทช.พิจิตร ซ่อมบำรุงทางหลวงชนบท ปรับปรุงทัศนียภาพ และอำนวยความปลอดภัยงานจราจรสงเคราะห์ ในสายทาง พจ.3001 วันอังคาร,10 ก.ค. 2561 - 14:53
ขทช.พิจิตร ตรวจความก้าวหน้างานร่วมกับผู้รับจ้าง โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 วันอังคาร,10 ก.ค. 2561 - 14:50
ขทช.อ่างทอง จัดตั้งหน่วยชั่งน้ำหนักเคลื่อนที่ (Spot Check ) จำนวน 3 สายทาง วันอังคาร,10 ก.ค. 2561 - 14:47
บทช.ด่านช้าง ได้ทำการออกสำรวจความเสียหายของถนน สาย สพ.3010 วันอังคาร,10 ก.ค. 2561 - 14:37
ขทช.ตรัง ร่วมการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เพื่อสนันสนุนและพัฒนาระดับจังหวัด วันอังคาร,10 ก.ค. 2561 - 14:33
ขทช.ตรัง ร่วมการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เพื่อสนันสนุนและพัฒนาระดับจังหวัด วันอังคาร,10 ก.ค. 2561 - 14:32

Pages