ข่าวกิจกรรม

หัวข้อ วันที่สร้าง
แขวงทางหลวงชนบทสุพรรณบุรีดำเนินการซ่อมบำรุงสายทางทรุดตัว เนื่องจากภัยพิบัติ สายสพ.5085 แยกทช.สพ.2004 - บ.โรงนา อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี ช่วงกม.ที่ 0+450 วันศุกร์,14 มิ.ย. 2562 - 16:18
แขวงทางหลวงชนบทสุพรรณบุรี ดำเนินการซ่อมบำรุงผิวจราจร สายสพ.3005 แยกทล. 322 - บ.บึง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี เพื่อให้ถนนอยู่ในสภาพดี วันศุกร์,14 มิ.ย. 2562 - 16:16
แขวงทางหลวงชนบทสุพรรณบุรี ดำเนินการซ่อมบำรุง ผิวจราจร สายสพ.3048 แยกทล. 340 - บ.บางตาเถร อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี เพื่อให้ถนนอยู่ในสภาพดี วันศุกร์,14 มิ.ย. 2562 - 16:14
บทช.บรรพตพิสัย ดำเนินการปรับปรุงหลักกิโลเมตร สายทาง นว.3042 บ้านจิกยาว อำเภอชุมแสง,หนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ วันศุกร์,14 มิ.ย. 2562 - 15:27
บทช.บรรพตพิสัย ดำเนินการตีเส้นจราจร สาย นว.4036 อ.บรรพดพิสัย จ.นครสวรรค์ วันศุกร์,14 มิ.ย. 2562 - 15:26
บทช.บรรพตพิสัย ดำเนินการซ่อมบำรุงทางหลวงชนบท สายทาง นว.3041 บ้านหัวถนน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ วันศุกร์,14 มิ.ย. 2562 - 15:24
ขทช.น่าน รื้อถอนหลักนำโค้ง สาย นน.3003 - บ้านหนองห้า วันศุกร์,14 มิ.ย. 2562 - 15:22
หมวดบำรุงทางหลวงชนบทด่านช้างซ่อมไฟฟ้าและแสงสว่าง สพ.4022 - บ้านทึง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี วันศุกร์,14 มิ.ย. 2562 - 14:40
ขทช.น่าน ร่วมตรวจความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ ณ สนามกีฬาพญานอง อ.ปัว จ.น่าน วันศุกร์,14 มิ.ย. 2562 - 11:44
ขทช.น่าน ประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สาย นน.4020 แยก ทล.1168 - บ้านห้วยสอน วันศุกร์,14 มิ.ย. 2562 - 11:41

Pages