ข่าวกิจกรรม

หัวข้อ วันที่สร้าง
ขทช.พระนครศรีอยุธยาส่งมอบถนนสาย อย.3030 วันศุกร์,16 มี.ค. 2561 - 18:38
แขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู ดำเนินการซ่อมบำรุงผิวจราจร สาย นภ.3003 แยกทางหลวงหมายเลข 228 – บ้านสร้างเสี่ยน อำเภอเมือง,อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู วันศุกร์,16 มี.ค. 2561 - 18:36
ขทช.สตูล ทาสีสะพาน สาย สต.4004 (SAFE) วันศุกร์,16 มี.ค. 2561 - 18:34
แขวงทางหลวงชนบทราชบุรี ซ่อมบำรุงทางหลวงชนบท สาย รบ.4022 วันศุกร์,16 มี.ค. 2561 - 18:33
แขวงทางหลวงชนบทร้อยเอ็ด เข้าร่วมออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ครั้งที่ 62561 โดย นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชกา วันศุกร์,16 มี.ค. 2561 - 18:31
ขทช.ยะลา ปรับปรุงผิวจราจร สาย ยล.3009 (Service) วันศุกร์,16 มี.ค. 2561 - 18:30
แขวงทางหลวงชนบทนครปฐม เข้าทดำการซ่อมแซมผิวจราจร ถนนสาย นฐ.4014 วันศุกร์,16 มี.ค. 2561 - 18:29
หมวดบำรุงทางหลวงชนบทตรัง ปรับปรุงจุดเสี่ยงตามที่ สตป. ชี้เป้า วันศุกร์,16 มี.ค. 2561 - 18:20
ขทช.กำแพงเพชร ปรับปรุงผิวจราจร (งานซ่อมผิวทางลาดยาง) สาย กพ.3010 วันศุกร์,16 มี.ค. 2561 - 18:19
ขทช.สงขลา ดำเนินการซ่อมแซมผิวจราจรชำรุด สาย สข.5056 วันพฤหัสบดี,15 มี.ค. 2561 - 17:45

Pages