ข่าวกิจกรรม

หัวข้อ วันที่สร้าง
ผอ.ขทช.สระแก้ว ประชุมชี้แจงการรายงานผลเรื่องร้องเรียนผ่านไลน์ DRR, OFFICIAL gROUP วันอังคาร,28 ก.พ. 2560 - 16:07
ขทช.สระแก้ว เข้าดำเนินการซ่อมบำรุงปกติ วันอังคาร,28 ก.พ. 2560 - 16:06
นายสิทธิชัย จันทร์เทศ ผอ.ขทช.ร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ตรวจรับงานโครงการซ่อมสร้าง สาย รอ.4065 แยกทางหลวงหมายเลข 2044 - บ้านชูชาติ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด วันอังคาร,28 ก.พ. 2560 - 16:01
ผอ.แขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิ เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัดชัยภูมิ วันอังคาร,28 ก.พ. 2560 - 14:47
ขทช.สระบุรี ตรวจติดตามงาน โครงการจ้างเหมากิจกรรมซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต แบบ Pavement In - Place Recycling สายบ้านจั่นเสือ - บ้านโคกใหญ่ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี วันอังคาร,28 ก.พ. 2560 - 14:45
ผอ.แขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิ ตรวจ และเตือน การบรรทุกอ้อย ที่ยื่นออกมาพร้อมให้ติดสัญญาณ ป้องกันอุบัติเหตุ สาย ชย.5041 วันอังคาร,28 ก.พ. 2560 - 14:42
นายสิทธิชัย จันทร์เทศ ผอ.ขทช.ร้อยเอ็ด ตรวจผลการดำเนินงานโครงการยกระดับมาตรฐานทาง งานก่อสร้างถนนลาดยาง AC สายแยกทางหลวงหมายเลข 2044 - บ้านบัวคำ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด วันอังคาร,28 ก.พ. 2560 - 14:39
แขวงทางหลวงชนบทชัยนาท เข้าร่วมประชุมจังหวัด วันจันทร์,27 ก.พ. 2560 - 15:38
แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย ประชุมระบบการประกันคุณภาพ (Quality Assurance) ของกรมทางหลวงชนบท วันจันทร์,27 ก.พ. 2560 - 15:14
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 ร่วมพิธีเปิดโครงการปั่นวัดใจ พิชิตพนมรุ้ง วันจันทร์,27 ก.พ. 2560 - 15:12

Pages